Alt+Delete. Vad du bör veta om svensk historia.

En introduktion.

Svensk kultur ligger mig nära om hjärtat, och vår svenska historia är på alla sätt sammanhängande med denna. Den som menar allvar med att hålla kulturen vid liv behöver förvisso inte alltid veta allt om den, eller historien, men det är ju en fördel ju fler vi är som vill vara kulturbärare. Detta är alltså något jag vill förmedla: det är det här som hotas, det är det här som förminskas, trivialiseras, förvrängs och döljs.

Jag har spenderat flera år med att skriva min svenska forntidshistoria. Från början en ‘restprodukt’ från min historiska äventyrsbok ‘Den Eldrökta‘, men det utkast som efter tre år fortfarande låg ofullständigt 2015 har kompletterats och uppdaterats, renskrivits och fått en ny disposition. Ett arbete som jag nu intensifierar ytterligare, för att nå fullbordan – det är annars alldeles för lätt att hitta nya trådar att spinna på, ändar som aldrig vill bli riktigt färdiga om man inte sätter punkt och publicerar.

Inledningen till detta verk vill jag nu därför publicera här. Inte minst också för att höra mina läsares åsikt om inriktningen och om det kommer finnas intresse för en större spridning av helheten, som alltså närmar sig ett slutförande. Materialet är stort, så det är möjligt att det kräver en uppdelning i flera böcker. Men jag ser då att det också finns en risk att boken förlorar sin charm, för det är just dessa vindlande instick i den vanliga historiebeskrivningen som är lite av bokens clou. Just nu har jag inte bestämt mig riktigt.

Vad är det som skiljer den här boken från andra fornsvenska historieböcker? Jag skulle hoppas att ‘det mesta’ är rätt svar – därav titeln. Det här är inte alls fråga om en mer eller mindre populärvetenskaplig sammanställning av vad som redan forskats fram. Och jag har verkligen inte väjt för att spekulera. Mycket lite av konventionella visdomar och redan accepterade ‘sanningar’ har jag haft intresse för, tvärtom får sådant sällan stå oemotsagt. De stundom djuplodande argumenten är naturligtvis därför också nödvändiga att ta med, utan dem så skulle ingen seriös historiker ta boken på allvar och allmänhet skulle väl mest betrakta texten som en saga.

Men så är det inte tänkt. Den historia vi haft är inte alltid sannolik, men det är den jag vill åt, och den finns gömd där, bland myterna. Dessa myter är i sig själva värda all vår omsorg, för även om de skulle visa sig vara osanna, så är de en del av det kulturarv som förtjänar att sparas. Om de dessutom går att härleda som bestickande trovärdiga, ja, då finns det all anledning att föra fram dem, även om de ibland både förefaller opassande storslagna och alldeles för fantastiska.

Jag sticker gärna ut hakan och är beredd på en och annan smäll, men hoppas att just den målsättningen är vad som gör boken läsvärd. Felfinnare och korrekturläsare är alltså välkomna att hjälpa mig rätta, någon debatt om kärnfrågorna kommer jag dock troligen inte ge mig in i på detta stadium. Hoppas däremot att du som läser vill ge mig ett ärligt omdöme om läsvärdheten och givetvis är det bästa betyget jag kan få att du fortsätter läsa det jag publicerar. Intresseanmälan kan du göra nedan, genom att lämna din mailadress. Du kommer då att få ett mail om hur och när publicering kan ske och hur du kan stötta projektet om du vill det. Allt stöd tas tacksamt emot, anmälan är dock inte bindande.

Magnus Stenlund

Hjälmdekoration, Vendel. Hildesvinet (stridsgalten) var inte bara Freyrs och Freyas favoritikon, det var även svearnas.

Det ska bli spännande. Jag anmäler mitt intresse för din forntidshistoria, Magnus! Jag kommer därför få ett mail om när och hur publicering kan ske, eventuellt som deltagare i crowdfunding. Anmälan är icke bindande.

Intressenmälan Forntidshistoria: Alt+Delete.
Loading