Publicerad Lämna en kommentar

DN gottar sig när ‘högerpopulister’ blockeras från att sprida sina åsikter på fb och twitter.

DN gottar sig när ‘högerpopulister’ blockeras från att sprida sina åsikter på fb och twitter.
*
Alltfler amerikanska alt-right tvingas nu bort från sina plattformar på fb och twitter. Det kallas så klart och opersonligt ‘deplatforming’ istället för att fb och twitter begår brott mot yttrandefrihet. Den osympatiske Yannopoulus är en av dem som drabbats, och han är inte utvald att porträtteras av DN av en slump. Han klagar över att han nu inte kan tjäna pengar. Givetvis tycker DN-läsaren redan med detta illa om honom.
*
DN-artikeln låter förstås också läsaren själv göra bedömningen av vad som är ‘hat’ (som ska censureras), baserat på vad de ‘högeropportunister’ som nämns har ägnat sig åt. Man har valt en person som sannerligen visat sig vara icke rumsren och som verkligen gjort fula utfall, samt propagerat för sex med barn. Det senare är en osmaklig åsikt, men en man ändå ska få ha (till skillnad från att agera efter den) – det är en del av yttrandefriheten, men givetvis är vi många som blir illa berörda och många tycker därmed att hans åsikter inte borde få spridas alls, vilket är vad DN vill att så många som möjligt ska hålla med om. DN vill få oss att inse att det är detta som är ‘hat’, sådant vi alla (eller nästan alla) är eniga om att vi inte vill se eller höra.
Inte heller hans obevisade påståenden om en åklagares påstådda övergrepp mot kvinnor gillar vi förstås. Sanningen är dock att de senare handlar om olagligt förtal, som kan anmälas till åklagare, det behövs ingen ‘deplatforming’ för det.
*
I det nära nog totala åsiktsmonopol som vänsterliberaler äger inom press och media så definieras hat så att man inte får tycka illa om massinvandring, radikal feminism, antinationalism, historierevisionism, kulturmarxism, islam och islamism. Eller begränsningar mot ‘hatpropaganda’.
Eller mot dem som står för ovan. När t ex Annie Lööf nu ser till att öppna upp anhöriginvandringen samtidigt som över 100 kommuner redan har betalningsproblem pga för många nya kommuninnevånare som inte betalar skatt och som man inte får statsstöd längre för att kunna betala ut bidragen till, då kritiseras detta – och Lööf. Hat förekommer. Och ska få göra det. Lööf har makt, hon är ansvarig för de enorma problem som nu drabbar Sverige, tar pengar från långt mer ömmande fall. Så länge det inte är förtal, så är det yttrandefrihet att få tala om vad man tycker om det.
*
Med åsikter som dessa har jag kallats rasist på Ifrågasätt. Blotta ordet är förtal, men moderatorerna har låtit det passera. Det visar att när plattformarna själva ska in och göra bedömningar av vad ‘hat’ är, så blir det skevt. Och det skevar bara åt ett håll – vänstern drabbas aldrig. Och med yttrandefriheten, inklusive rätten att hata, så dör demokratin.
Magnus StenlundSunt Förnuft
https://www.dn.se/nyheter/varlden/amerikansk-alternativhoger-far-allt-svarare-att-sprida-sina-budskap/

Publicerad Lämna en kommentar

SwebbTV censureras – av Morgan.

i korthet: Detta är den sorgliga sagan om sjupartidemokraturen, där oppositionens viktigaste fora, SwebbTV nu inte finns. Och om hur fb censurerar Sunt Förnuft om klimatbluffen – hur ska svenska folket hinna förstå innan vi blir en sjupartidiktatur även formellt? Ja, iaf kommer inte MED hjälpa till att avslöja den, så vem behöver det partiet? Jag är så besviken att jag knappt har ord – fredagen den 2 augusti 2019 var definitivt en dödsstöt för demokrati och yttrandefrihet i Sverige.

Igår fick jag två mycket tråkiga besked. Det ena är att yttrandefriheten nu mycket handgripligen har beskurits ytterligare i den lilla sjupartistaten som kallas det svenska riket. Denna demokratur som alltmer börjar likna en riktig diktatur, med skillnaden att den inte styrs formellt av ett parti, utan av sju partier som i mycket liten varierande grad tvingar svenskarna att acceptera en politik som med 100% säkerhet kommer att leda till total katastrof om den tillåts fortsätta som hittills.
*
Skillnaden mellan den svenska sjupartidemokraturen och en sann enpartistat liknar skillnaden mellan ett kartelliknande oligopol och ett monopol – i praktiken har de sju som samverkar bara små åsiktsskillnader om hur snabbt man vill ta oss till avgrunden, samtidigt som de, precis som hemliga kartellmedlemmar, högljutt låtsas bekämpa varandra.
*
Så vad är det man gjort? Sjupartistatens egen lille Goebbels, vår käcke Morgan Johansson, som bl a lagt utredningar om att förbjuda runor, har i början av juli gått ut i Rapport och myndigt förklarat att de som av honom skall brännmärkas som rasister (alltså Morgans helt egna definition) inte ska få ge ut tidningar, demonstrera eller äga egendom. Ett ganska hårresande uttalande stick i stäv med (den nuvarande) grundlagen. För detta inhöstar han stora applåder i sin folkdemokratis MSM och Rapport har inte en enda kritisk fråga (vad är nytt under den himlen?).
*
SwebbTV – den enda sanna oppositionen i Sverige – nu utslängd av Goebbels från Youtube En månad senare, fredagen 2 augusti, så stängs svensk oppositions flaggskepp, den enda riktigt stora, varierade och regelbundet sända YouTube-kanalen med helt ocensurerade åsikter, ned av YouTube. Detta på direkt order från Goebbelsministeriet. Det är ett så flagrant övertramp avseende vår grundlagsskyddade yttrandefrihet, att jag hädanefter inte finner skäl att kalla Sverige demokrati överhuvudtaget. Detta var dagen då de farhågor bekräftades, som påskriften av FN:s Global Compact gav upphov till, liksom alla de ondsinta utfallen i Wolodarskis ledare i Dagens Pravda och alla regeringsuttalanden om att näpsa Facebook, Twitter, Google och Youtube. Vi befarade ju att detta verkligen skulle leda till allvarliga begränsningar förr eller senare – det var nu det hände.
*
Inte bara är SwebbTV den i särklass mest sevärda och varierade i den samlade oppositionens programutbud, den har hållit till i den – hittills – av Goebbels bannbullor minst påverkade plattformen, YouTube, därför är beskedet dubbelt tragiskt. Nu finns det inga stora plattformar som inte har lagt sig platt (sic!) för regeringens sanningsministeriums påtryckningar.

Mångkulturbluffen har genomskådats av en stor majoritet av folket, tyvärr inte av riksdagsledamöterna; feminismen av de flesta män, men fortfarande går många kloka kvinnor på den (kanske skulle jag själv gjort det om jag varit kvinna, det vet ju ingen), historierevisionismen har fått gå till en viss gräns, men när Goebbels ville förbjuda runor så verkar han ha stött på en gräns, inget av mina inlägg har ens haft i närheten av samma respons, 130 000 views. Framtiden får utvisa om han tagit sig vatten över huvudet även denna gång.

Magnus Stenlund
@sunt förnuft

Publicerad Lämna en kommentar

Klimataktivisterna är vår tids religiösa inkvisition. Och Patrick Moore, fd Greenpeace, är vår tids Galilei – tystad på Youtube.

Det här är ett av de mest avslöjande inläggen i klimatdebatten som jag har sett, 20 minuter värda varenda sekund. Den som talar heter Patrick Moore och är inte bara en doktor i ekologi och en i ämnet mycket väl påläst vetenskapsman, han är också miljöaktivist sedan ungdomen, en av Greenpeace grundare. Numera hjärtligt avskydd av organisationen.

Att Patrick Moore lämnade Greenpeace berodde på att man gått från att vilja bevara miljön till att bli en antihuman organisation med plakatpolitiska budskap utan förankring i den vetenskap han fann sig till slut vara helt ensam om att äga kunskaper om i organisationens ledning. Sedan dess har han bedrivit en egen plattform på Youtube avsedd att ge sunt förnuft till allmänheten i klimatfrågan. Att ta del av hans föreläsning bör för de flesta innebära att de botas för livet från klimathysteri, eller åtminstone får sådana tvivel att de börjar informera sig, vilket obönhörligen kommer leda till samma sak.
*
Efter en presentation av sig själv börjar Moore (4,50 min) med att ifrågasätta NASA, en av de organisationer som starkast propagerar för en klimatkatastrof. NASA har som alla bidragsberoende organisationer en egen agenda, som handlar om att hålla rymdexpeditionstanken vid liv. NASA vill ju ha medel till fler Marsraketer och för att kunna motivera detta är det bra om allmänheten ser en risk med att jorden blir obeboelig. Långsökt? Det är nog mer långsökt att tro Marsprogrammet ska kunna attrahera mångmiljardbelopp utan denna typ av starka undergångsstämningar.
*
FN:s klimatpanel kan avfärdas på liknande sätt, med ett underliggande motiv att underhålla den konfliktfyllda organisationens existensberättigande, vilket för många kan tyckas vara en självklarhet, när det rör gränsöverskridande faror, som klimatet. FN:s välbetalda kader av administratörer är som alla andra, sig själva närmast. Moore pekar också på att IPCC:s direktiv är begränsade på ett orimligt sätt: man har endast mandat att undersöka mänsklig påverkan på det globala klimatet, inte andra faktorer, och deras insatser tenderar därför att bli självuppfyllande. Skulle de medge att mänsklig påverkan saknas, är försumbar – eller rent av positiv, så skulle de ju avvecklas. Såväl deras egna jobb som den mångmiljardsubventionerade industri deras utlåtanden motiverar skulle därmed avvecklas. Alldeles för starka intressen talar emot att detta skall ske frivilligt.
*
FN:s varningar bygger som bekant på tre förutsättningar: att en klimathöjning skulle vara en fara för allt liv på jorden, att denna beror på förhöjda nivåer av koldioxid (CO2) i atmosfären, samt att dessa förhöjda nivåer beror på människan. Endast det tredje villkoret kan beläggas vetenskapligt. Det är heller inte kontroversiellt bland vetenskapsmännen. Sambanded mellan klimat och CO2-nivåer saknas. Och atmosfärens CO2 är i själva verket livsnödvändig – och den dramatiskt sjunkande nivån hotar på sikt allt liv – utan människans frigörande av de bundna lagren i jorden.
*
Under 540 miljoner år som avancerade livsformer existerat (6,23 min) har jordens temperatur och koldioxidhalten inte alls samvarierat. Under Juraperioden och eocen gick temperaturen upp, trots att CO2-nivån var låg och sjunkande. För 50 miljoner år sedan var jorden 12 grader (6° C) varmare. Vi är i slutet av en period med kraftigt sjunkande temperaturer, och vår nuvarande temperatur är långsiktigt på en nivå nära historiskt minimum – som livet trots detta har kunnat hantera. Samtidigt som klimathysterikerna gör gällande att två graders (F) höjning skulle innebära katastrof!
*
Under de senaste 300,000 åren (8,05 min) tycks däremot CO2 och klimat följa varandra nära. Men det är en synvilla. Tittar man noggrannare på graferna så ser man att CO2-förändringen ligger i snitt 800 år e f t e r klimatförändringen. CO2 kan alltså inte vara orsak till denna, snarare möjligen då en verkan. Det var denna graf Al Gore påstod var bevis för kommande undergång.
*
IPCC:s påstående att det är ’extremt sannolikt att mänsklig aktivitet är den dominerande orsak bakom temperaturökningen sedan 1950-talet’ (10,30 min) är inte bara ovetenskapligt eftersom det inte är fakta utan en bedömning, det är dessutom grundat på ingenting alls. I själva verket inleds en temperaturnedgång 1940-1970 just då människans CO2-utsläpp mångdubblas. Och perioden dessförinnan ser exakt ut som den period vi har haft sedan 1970-talet. Varför är det så solklart att bara den senare är driven av människan?
*
De senaste 20 åren? Under den här perioden så har ungefär 1/3 av alla mänskliga CO2-utsläpp skett. Medan temperaturen knappt stigit alls, och absolut inte exponentiellt så är det just vad som sker med CO2-utsläppen. Att dessa har påverkats av människan är det ingen som förnekar. Men sambandet med uppvärmningen är noll. Och utan att människan hjälpt till att frigöra en del av den i jorden bundna koldioxiden hjälper till att faktiskt r ä d d a jordens liv, inte döda det. Under de senaste 150 miljoner åren (14,14 min) så har CO2-nivåhalten i atmosfären nämligen minskat med 90%. Enligt Moore till en nivå som hotar allt liv på jorden inom ett perspektiv på 2 miljoner år med samma trend.
*
Al Gores domedagsprofetior om försvunna polarisar inom 22 eller t o m 7 år från 2007 är som vi redan vet överspelat nonsens, men förtjänar, som Moore gjort att klippas in (15,50 min) för att vi ska påminnas om hur många gånger aktivisterna har ropat på vargen utan att den kommit, och att de helt obehindrat av detta tillåts fortsätta ropa.
*
Det kusligaste av allt med denna oerhört övertygande video om klimatalarmismens galenskap, är att den har färre än 10.000 views! Medan Al Gore nått ut till hundratals miljoner med sitt faktaförfalskade undergångsbudskap. Det betyder att jag ensam kan nå ut till fler än Moore lyckats med och mer än fördubbla antalet som nåtts av hans budskap. Vilket jag hemskt gärna gör. Det betyder dock tyvärr också att det ändå naturligtvis helt dränks av de röststarka populisterna som inte är mottagliga för förnuft utan endast går på just röststyrkan bland dem som har åsikter i frågan.
*
Men vetenskap är inte demokratisk. Den är absolut. Den som har rätt har det trots att alla andra hävdar något annat. Patrick Moore är vår tids Galilei. Likt inkvisitionen vill klimatreligionens fanatiker inget hellre än att baktala honom, tysta honom eller få honom att avsvära sig sin tro. På 1600-talet lyckades man tysta Galilei. Och på 2000-talet censureras Moores inlägg på fb, en droppe i folkhavet har sett honom tala på Youtube. När det gäller obekväma åsikters spridning är vår tid rena medeltiden.
*
Magnus Stenlund@sunt förnuft:
https://www.facebook.com/VImedSuntFornuft/?eid=ARARhguz160aqr2pR1GzcODKCj6hHWIDbAiHJpGvusjdGnDzv5UaRgYuZy2cs1uhQkAsgpDmmF0l4CjL
Patrick Moore:https://www.youtube.com/watch?v=2kIcFIofUHk&frags=pl%2Cwn