Den Eldrökta

Den Eldrökta

Bröderna Yngve och Emund finner en bok fastfrusen i Mälarens is. Snart befinner de sig på flykt undan kung Åles män och tvingas söka hjälp både bland vänner och fiender. Yngve gissar att boken innehåller svaren på hans frågor, men när trälen Tjalve mördas är det bara den Eldrökta som kan tyda dess tecken. Hennes mörka motiv driver honom vidare mot ett gemensamt mål, där ont och gott är tätt sammanvävt. Parallellt löper sagan om Alva från Håga, som liksom Yngve tvingas på flykt. Alva och Yngve tycks kopplade till varandra, men historien om Alva är äldre, hennes ursprung är gemensamt med gudarnas. Boken, eller Tavlan som den kallas av Alvas samtida, utgör den röda tråden. Dess namn är Me, Ödets källa, det första prästerskapets heliga skrift och civilisationens grundsten.

”Den Eldrökta” är första delen i bokserien och inleds med en kort prolog om Boken. På hemsidan finns också en fristående berättelse, “Månskäran”. Denna berättelse är tillgänglig för fri nedladdning och kan ses som en prolog till hela den Stora Stora Sagan, men lämpar sig kanske bäst för läsning först efter den första boken. När den andra boken i serien, “Den Rasande” publicerats kommer ännu en fristående del att finnas tillgänglig: ”Amuletten”. För läsaren kommer det snart stå klart vilken betydelse Den Vita Boken har, medan månskärans och amulettens betydelse först senare och gradvis, kommer bli klarare.

Läs mer på websidan:

Magnus Stenlund – Den EldröktaDen Stora Stora Sagan – med fria nedladdningar