Varför du bör prenumerera på Sunt Förnuft.

  1. För yttrandefrihetens skull. Mina artiklar döljs av facebook, till och från, helt eller delvis; mina följare ser dem alltså inte i sitt flöde och ibland försvinner en delning till en grupp helt. Ibland blockerar man mig från att dela i grupper, eller så förser man inläggen med ‘tyngder’ så att de försvinner i gruppernas flöden. Oavett vilket så har facebook aldrig en enda gång givit mig svar när jag har försökt att överklaga. Varken orsak, ursäkt eller åtgärdande har skett. Och nu när jag tagit steget att ‘skaffa eget’ så är man än mer aggressivt fientliga. Mina inlägg visas i genomsnitt av en tiondel så många som de brukade visas innan jag kungjorde lanseringen av SuntFornuft.space och andelen nya läsare är bara en hundradel av vad den brukade vara. När ni läsare delar så händer det att ni varnas för att innehållet kommer från en osäker källa; ni ska få intrycket att man har ögonen på er och att ni kan drabbas av någon sanktion. Även säkerhetsprogram som Norton har visat sig reagera negativt på besök på min sida; det ska framstå som om jag t o m kan vara en säkerhetsrisk, trots att jag har en https-säkrad anslutning som helt följer Googles protokoll, mitt webbhotell är svenskt och lagras på svenska servrar. Eftersom jag inte bryter mot fb:s community- regler, så ser jag dessa trakasserier som ett oförsvarligt brott mot mina demokratiska regler att förmedla mina åsikter. Man ingriper i demokratin genom försvåra för och inte låta min röst höras, eftersom budskapet är ett sådant man inte delar. Man gör det Inte för att jag är rasist, nazist eller högerextremist. Utan för att jag inte är det. Annars vore det ju så lätt att stänga av mig och åtala mig. Nu går inte det, för jag står för ett sunt förnuft som många vanliga människor kan instämma i och jag väjer inte undan och faller i vänsterns gropar, när jag formulerar min kritik och adresserar de problem som vänstern har skapat. Om mina värderingar överensstämmer med dina så tror jag att du vet precis vad jag menar. Då ber jag dig att hjälpa mig, för jag behöver den hjälpen, utan den kan jag inte åstadkomma någonting, hur många ord jag än producerar. Vilket tar oss till nästa punkt:
  2. Om du anmäler dig så får du inte bara läsa sådant som fb vill tysta. Du hjälper mig också att bryta facebooks makt. Jag må ha över 7.000 följare på fb, men fb vill inte låta mig få en lista på vilka de är. Den listan vill man behålla för sig själv – det är en fråga om makt. Deras makt består också i att de kontrollerar flödena, på det sätt jag beskriver, ofta på ett mycket fult och odemokratiskt sätt. Ett företag som gör så förtjänar att straffas. Du behöver alltså inte lämna facebook för att ta ifrån dem deras makt, du gör det genom att bli en synlig del av mitt nätverk. Då är det du och jag som kontrollerar vår kommunikation, inte fb. Vi kan sedan utnyttja fb som en plattform för våra kontakter, genom kommentarer och gillningar. Och på det sättet kan vi också bli fler. Men det ska inte ske på fb:s villkor utan på våra.
  3. På facebook kan du ta del av det senaste i flödet. Men bara just detta. Allt går ut på att få detta flöde att bli snabbare och större. Och det är mycket skräp i det. Det ger liten tid för reflektion och återkoppling. Ibland tänker du kanske: ‘Vad var det nu han skrev om detta förut?’ eller ‘Finns det andra sidospår som är intressanta som inte tas upp just här?’. På min sajt så finns det en struktur och flera sätt att söka som gör det lättare att se både sammanhangen och djupet; att minnas även det som varit och plocka fram det när man känner behov av det i anslutning till vad man just läst. Redan ligger ett hundratal av mina inlägg här och målet är att få in 400 till inom den närmaste framtiden. Genom att söka på ämneskategorier så får man en bred men väl avgränsad bild som det lagts ned stor möda och tanke på att utforma så konsekvent som möjligt. Genom att flödet täcks av med nästan dagliga inlägg inom nästan alla samhällsfrågor sedan i mars 2018, så kan sajten närmast ses som en jättestor bok i svensk nutidshistoria. En väldigt skrämmande läsning, särskilt eftersom trenden då blir synlig. Det blir den inte på fb – vilket också är medvetet just så.
  4. Nej, jag har inte tänkt att överge min facebookplattform, för mig är det viktigt att följa diskussionen och kommentarerna jag får där. Det är lättare att kommunicera där helt enkelt. Och det är också där jag lättast finner nya läsare, givet att fb inte döljer mig helt. Så du behöver inte vara orolig för att Sunt Förnuft försvinner på fb om ‘för många’ anmäler sig här. Tvärtom så är det bara om SuntFornuft.space inte får det genomslag som jag hoppas som det finns risk för att mitt engagemang falnar. Jag vet att många skulle bli besvikna på mig om jag ger upp nu, men ni måste i er tur förstå att engagemanget måste vara ömsesidigt; genom att följa med bevisar ni för mig att ni anser att min röst är tillräckligt viktig, för att jag ska orka fortsätta detta mitt självpåtagna och helt ideella upplysningsarbete.
  5. Det är så klart gratis och kravlöst att prenumerera och du får då alla inlägg bekvämt direkt i din mailbrevlåda. Det är enkelt att avanmäla – i varje mail följer en länk med för detta ändamål och det krävs bara en knapptryckning så upphör mina mail att komma. Råkar du trycka av misstag så är det förstås nästan lika enkelt att återuppta din prenumeration: allt som krävs är ditt namn och mailadress, som du ger här nedan. ‘Anmälningsformuläret’ finns också tillgängligt i högerkolumnen oavsett vilket inlägg eller sida du befinner dig på.

Återigen varmt välkommen! /Magnus Stenlund, Sunt Förnuft

abonnemang på bloggar
Loading