Publicerad Lämna en kommentar

Smutskastning av Reagan är pk – att ge honom credit för upplösningen av ondskans imperium är det inte.

Vad Reagan kan ha sagt i affekt i ett privat samtal med Nixon för femtio år sedan skapar förstanyhetsrubrik i DN idag. Till saken hör att Reagan i sak hade rätt – att afrikanerna han kritiserade var mutade av ett totalitärt Kina att godkänna kommunistkina som stat och inträde i FN. Ett beslut som vi har anledning att djupt ångra, eftersom detta i efterhand framstår som det enda goda tillfället som funnits att tvinga Kina att inte bara anamma marknadsekonomi utan också demokrati och mänskliga rättigheter.

DN och svensk media har däremot aldrig ägnat mycket tid åt att analysera Reagans insatser för att knäcka det onda sovjetväldet och bidra till att på fredlig väg göra hundratals miljoner förtryckta människor demokratiskt fria. Att Reagans väg var att sätta hårt mot hårt och kalla ondskan för vad den var istället för att stryka den medhårs och försöka plocka poäng i meningslösa ‘fredsinitiativ’, det är en ännu mindre acceptabel insikt. Inte minst för att även Trump använder sig av liknande maktstrategier.
*
Nej, att väst visar styrka är inte populärt bland postmodernister, helt enkelt för att det i deras världsbild är just väst och den vite mannen som är fienden som måste besegras. Att de själva just är vita ‘hen’ i väst gör förstås målet suicidalt, men det har aldrig stört en sann postmodernist.
*
Sanningen är förstås att hela världen – “utom Sverige” – är rasistisk, och större delen av den dessutom öppet så. Det skulle vara lätt för media att gräva fram tonvis med rasistiska och antisemitiska kommentarer från asiatiska, afrikanska och arabiska ledare, utan att som här behöva gå femtio år tillbaka i tiden. Dessa rasistiska kommentarer omfattar inte minst mängder av negativa och slentriangeneraliserande åsikter om vita. Skulle vi gå femtio år tillbaka skulle vi också hitta drösvis med ledande svenska poitiker såväl till höger som vänster, som använde ord och uttryck som idag ses som fullständigt förkastliga.
*
Dagens ordjagande postmodernism jagar vilda gäss som vanligt, hellre än att sikta in sig på reella handlingar. Såsom till exempel hur svenska godhetsapostlar med sin nedlåtande attityd avlövar nytillkomna all självrespekt, genom att utgå ifrån deras oförmåga att klara att ta hand om ens de mest basala egna behov. Eftersom just respekt är vad dessa människor behöver mer än något annat, och enbart kan uppnås genom att låta/tvinga dem att ta hand om sig själva, så har man bäddat för det starka resentiment som nu råder mot den svenska befolkningen i stort och som kommer till uttryck i så väl barnrån som överfallsvåldtäkter.
*
För tredje gången i rad hinner DN Ifrågasätt censurera min läsarkommentar innan jag publicerat den här på fb (de två styckena just före detta). Det är naturligtvis åsikten om resentimentet som man vill ha bort. Orkade denna gång inte ta med DN:s egen artikel från 2006 som källa i saken, men brukar göra det, för att visa hur mycket mindre yttrandefrihetlig tidningen blivit under de senaste 12 åren.
Magnus Stenlund@sunt förnuft:
https://www.facebook.com/VImedSuntFornuft/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCBJ4FD_sSswjsn8ooNp-mpwE2hK-g8-Wyu1Pfco6ErDdMwIdPedNiyfcBJ_3uuTfT2BiHtTk_sDG3l
DN:https://www.dn.se/nyheter/varlden/ronald-reagan-kallade-afrikaner-for-apor/