Publicerad Lämna en kommentar

Klimataktivisterna är vår tids religiösa inkvisition. Och Patrick Moore, fd Greenpeace, är vår tids Galilei – tystad på Youtube.

Det här är ett av de mest avslöjande inläggen i klimatdebatten som jag har sett, 20 minuter värda varenda sekund. Den som talar heter Patrick Moore och är inte bara en doktor i ekologi och en i ämnet mycket väl påläst vetenskapsman, han är också miljöaktivist sedan ungdomen, en av Greenpeace grundare. Numera hjärtligt avskydd av organisationen.

Att Patrick Moore lämnade Greenpeace berodde på att man gått från att vilja bevara miljön till att bli en antihuman organisation med plakatpolitiska budskap utan förankring i den vetenskap han fann sig till slut vara helt ensam om att äga kunskaper om i organisationens ledning. Sedan dess har han bedrivit en egen plattform på Youtube avsedd att ge sunt förnuft till allmänheten i klimatfrågan. Att ta del av hans föreläsning bör för de flesta innebära att de botas för livet från klimathysteri, eller åtminstone får sådana tvivel att de börjar informera sig, vilket obönhörligen kommer leda till samma sak.
*
Efter en presentation av sig själv börjar Moore (4,50 min) med att ifrågasätta NASA, en av de organisationer som starkast propagerar för en klimatkatastrof. NASA har som alla bidragsberoende organisationer en egen agenda, som handlar om att hålla rymdexpeditionstanken vid liv. NASA vill ju ha medel till fler Marsraketer och för att kunna motivera detta är det bra om allmänheten ser en risk med att jorden blir obeboelig. Långsökt? Det är nog mer långsökt att tro Marsprogrammet ska kunna attrahera mångmiljardbelopp utan denna typ av starka undergångsstämningar.
*
FN:s klimatpanel kan avfärdas på liknande sätt, med ett underliggande motiv att underhålla den konfliktfyllda organisationens existensberättigande, vilket för många kan tyckas vara en självklarhet, när det rör gränsöverskridande faror, som klimatet. FN:s välbetalda kader av administratörer är som alla andra, sig själva närmast. Moore pekar också på att IPCC:s direktiv är begränsade på ett orimligt sätt: man har endast mandat att undersöka mänsklig påverkan på det globala klimatet, inte andra faktorer, och deras insatser tenderar därför att bli självuppfyllande. Skulle de medge att mänsklig påverkan saknas, är försumbar – eller rent av positiv, så skulle de ju avvecklas. Såväl deras egna jobb som den mångmiljardsubventionerade industri deras utlåtanden motiverar skulle därmed avvecklas. Alldeles för starka intressen talar emot att detta skall ske frivilligt.
*
FN:s varningar bygger som bekant på tre förutsättningar: att en klimathöjning skulle vara en fara för allt liv på jorden, att denna beror på förhöjda nivåer av koldioxid (CO2) i atmosfären, samt att dessa förhöjda nivåer beror på människan. Endast det tredje villkoret kan beläggas vetenskapligt. Det är heller inte kontroversiellt bland vetenskapsmännen. Sambanded mellan klimat och CO2-nivåer saknas. Och atmosfärens CO2 är i själva verket livsnödvändig – och den dramatiskt sjunkande nivån hotar på sikt allt liv – utan människans frigörande av de bundna lagren i jorden.
*
Under 540 miljoner år som avancerade livsformer existerat (6,23 min) har jordens temperatur och koldioxidhalten inte alls samvarierat. Under Juraperioden och eocen gick temperaturen upp, trots att CO2-nivån var låg och sjunkande. För 50 miljoner år sedan var jorden 12 grader (6° C) varmare. Vi är i slutet av en period med kraftigt sjunkande temperaturer, och vår nuvarande temperatur är långsiktigt på en nivå nära historiskt minimum – som livet trots detta har kunnat hantera. Samtidigt som klimathysterikerna gör gällande att två graders (F) höjning skulle innebära katastrof!
*
Under de senaste 300,000 åren (8,05 min) tycks däremot CO2 och klimat följa varandra nära. Men det är en synvilla. Tittar man noggrannare på graferna så ser man att CO2-förändringen ligger i snitt 800 år e f t e r klimatförändringen. CO2 kan alltså inte vara orsak till denna, snarare möjligen då en verkan. Det var denna graf Al Gore påstod var bevis för kommande undergång.
*
IPCC:s påstående att det är ’extremt sannolikt att mänsklig aktivitet är den dominerande orsak bakom temperaturökningen sedan 1950-talet’ (10,30 min) är inte bara ovetenskapligt eftersom det inte är fakta utan en bedömning, det är dessutom grundat på ingenting alls. I själva verket inleds en temperaturnedgång 1940-1970 just då människans CO2-utsläpp mångdubblas. Och perioden dessförinnan ser exakt ut som den period vi har haft sedan 1970-talet. Varför är det så solklart att bara den senare är driven av människan?
*
De senaste 20 åren? Under den här perioden så har ungefär 1/3 av alla mänskliga CO2-utsläpp skett. Medan temperaturen knappt stigit alls, och absolut inte exponentiellt så är det just vad som sker med CO2-utsläppen. Att dessa har påverkats av människan är det ingen som förnekar. Men sambandet med uppvärmningen är noll. Och utan att människan hjälpt till att frigöra en del av den i jorden bundna koldioxiden hjälper till att faktiskt r ä d d a jordens liv, inte döda det. Under de senaste 150 miljoner åren (14,14 min) så har CO2-nivåhalten i atmosfären nämligen minskat med 90%. Enligt Moore till en nivå som hotar allt liv på jorden inom ett perspektiv på 2 miljoner år med samma trend.
*
Al Gores domedagsprofetior om försvunna polarisar inom 22 eller t o m 7 år från 2007 är som vi redan vet överspelat nonsens, men förtjänar, som Moore gjort att klippas in (15,50 min) för att vi ska påminnas om hur många gånger aktivisterna har ropat på vargen utan att den kommit, och att de helt obehindrat av detta tillåts fortsätta ropa.
*
Det kusligaste av allt med denna oerhört övertygande video om klimatalarmismens galenskap, är att den har färre än 10.000 views! Medan Al Gore nått ut till hundratals miljoner med sitt faktaförfalskade undergångsbudskap. Det betyder att jag ensam kan nå ut till fler än Moore lyckats med och mer än fördubbla antalet som nåtts av hans budskap. Vilket jag hemskt gärna gör. Det betyder dock tyvärr också att det ändå naturligtvis helt dränks av de röststarka populisterna som inte är mottagliga för förnuft utan endast går på just röststyrkan bland dem som har åsikter i frågan.
*
Men vetenskap är inte demokratisk. Den är absolut. Den som har rätt har det trots att alla andra hävdar något annat. Patrick Moore är vår tids Galilei. Likt inkvisitionen vill klimatreligionens fanatiker inget hellre än att baktala honom, tysta honom eller få honom att avsvära sig sin tro. På 1600-talet lyckades man tysta Galilei. Och på 2000-talet censureras Moores inlägg på fb, en droppe i folkhavet har sett honom tala på Youtube. När det gäller obekväma åsikters spridning är vår tid rena medeltiden.
*
Magnus Stenlund@sunt förnuft:
https://www.facebook.com/VImedSuntFornuft/?eid=ARARhguz160aqr2pR1GzcODKCj6hHWIDbAiHJpGvusjdGnDzv5UaRgYuZy2cs1uhQkAsgpDmmF0l4CjL
Patrick Moore:https://www.youtube.com/watch?v=2kIcFIofUHk&frags=pl%2Cwn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *