Publicerad Lämna en kommentar

Yttrandefrihet vs. förtal

Här är Falu Tingsrätts svar på hur gränsdragningen ska göras. Fel svar, tyvärr.

*

Det gäller den s k näthatsgranskaren Tomas Åberg, som i nätmedia hängts ut som djurplågare. Uppgifterna är sanna, se länk nedan. 

Som framgår av artikeln är Tomas Åberg inte bara djurplågare. Han har också visat stor förslagenhet och prov på extremt långtgående handlingar för att själv undgå rättvisan; byte av namn, utlandsvistelse till dess brottspreskription skett, etc. Allt sådant som visar att han saknar den moral han påstår sig vara så angelägen om att värna. Denna form av skenhelighet torde för de flesta framstå som ytterst förkastlig och därmed inte bara vara relevant för Åbergs lämplighet för det uppdrag han tagit till sin affärsidé, utan fastmer berättigandet att han erhåller statligt bidrag för detta. Framförallt torde det vara av stor vikt för de domstolar som har att döma i den sak Åberg dragit till rätten, att även ha en korrekt bild av ‘Näthatsgranskarens’ bakgrund.

Att Åberg är en djurplågare – det upprepade beteendet renderar brottsrubriken ‘grovt djurplågeri’ – det spelar ingen roll tycker TR. Hänsynslösheten mot djuren, det krasst affärsmässiga motivet. Inte heller hans sätt att smita undan rättvisan. Det skulle alltså enligt Falu TR inte vara relevant för de domstolar som prövar ärenden som anmälts av Åberg, att veta dennes bakgrund, för att rätt kunna bedöma trovärdigheten i uppgifterna och hans bevekelsegrunder att anmäla. Tvärtom. Att sprida dessa sanna uppgifter om Åberg är förtal, givet att det finns ett syfte att faktisk påverka hans verksamhet menligt. 

Den här tingsrätten har helt vänt upp och ned på verkligheten. Att någon begått ett brott eller annan neslighet, ska alltså aldrig få påtalas, om syfter är negativt. Eftersom det är svårt att föreställa sig många fall där detta syfte inte vore negativt så begränsas möjligheten att påtala elaka människors karaktärsfel mycket kraftigt.

*

Lagen säger “Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

*

Det är alltså riktigt att man kan dömas, trots att lämnad uppgift är sann. Här går svensk lag mycket längre än vad som är vanligt i västerländska rättssamhällen. Det måste ändå anses ‘försvarligt’. Nu menar lagstiftaren att det vid granskning av offentliga personer finns skäl att kunna gå längre än annars. Vi talar om myndighetsutövande personer och politiker alltså. Att Tomas Åberg i sin ‘granskning av näthat’ själv tagit på sig en sådan liknande funktion är för mig uppenbart, och borde ha varit det även för tingsrätten. Liksom att hans vandel är av central betydelse, när verksamheten uttryckligen handlar om att bedöma andras vandel.

*

I själva verket har ju staten, när den bidragsfinansierar en sådan som Åberg, lagt ut den allmänna åklagarens sysslor på entreprenad! Bara det är ju uppseendeväckande och borde på alla sätt betraktas som principvidrigt. Men att sedan inte i rättsbedömningen alls ta hänsyn till vad Åbergs funktion de facto är, det är lagvidrigt. TR gör inte ens ett försök att argumentera för varför det i n t e skulle anses försvarligt att berätta om hans djurplågeri, trots att bevisbördan rimligen legat just så att Åberg bort tvingas förklara detta.

*

Låt oss konstatera, att vi som i fortsättningen vill påtala detta, har all rätt att berätta om Åbergs djurplågeri, så länge som vårt syfte är att här upplysa om vad som anses vara yttrandefrihet eller inte. Domen är offentlighandling, och det är av stor vikt för alla att veta hur gränsen dragits. Och hur den borde dras.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://www.nyatider.nu/djurplagare-bakom-nathatsgranskare…/

Publicerad Lämna en kommentar

DN klimatfejkar i global skala

DN vill inbilla oss att resten av Europa är lika klimatalarmistiska som vi. Och att strejk är bra för klimatet, att vi kan rädda planeten genom att sluta jobba och konsumera (och svälta ihjäl). Allt för att vi svenskar ska bli ännu mer hysteriska alldeles på egen hand, och på det särskilt politiskt korrekta viset – som just i Sverige innebär att kärnkraft är dåligt för klimatet.
DN kan säkert dupera sina lydiga läsare, en majoritet av svenskarna och några tyska pr-sinnade företagare. Men ute i Europa är vi istället ett avskräckande exempel nu för tiden. Vårt rykte är långt ifrån vad det en gång varit och när vår ekonomi når botten kommer alla de onda ryktena besannas. Nej, Europa kommer inte följa efter DN.

DN:s ‘premiär’ för klimatsatsningar, nu idag högst på sidan pryds av ett bildspel med bl a smältande glaciärer OCH rykande kärnkraftverk. Det är fantastiskt suggestivt, för att få den lättmanipulerade pk-majoriteten (i klimatfrågan är den ännu en majoritet) att tänka att kärnkraften är ett (miljö- och) klimathot.

*

Att ‘strejka för klimatet’ ger samma omvända och illusoriska verklighetsbild: Gretas gäng vill inbilla oss att minskad produktion är till fördel för planeten, att vi kan svälta oss ur den inbillade klimatkrisen. Men det uteblivna överskott  som den stillastående verksamheten annars skapat hade istället kunnat användas, inte minst för CO2-reducerande ändamål.

*

En tysk bygghandelsföretagare stänger och låter sina anställda demonstrera för klimatet. Totalt några tusen tyskar tror man kommer göra det under fredagen. I ett land med över 80 miljoner invånare så är det förstås på sin höjd av lokalt intresse. Men DN i Sverige blåser upp det till förstanyhet på löpet. Ingressen är ännu mer dramatisk. Citat: ”Runt om i Europa hålls på fredagen omfattande klimatstrejker. I Tyskland låter många företag sina anställda delta i protesterna på betald arbetstid. ”. Nej, så värst omfattande är de verkligen inte, då hade DN beskrivit gjort reportage överallt. 

*

Så nej, svenska DN-läsare, inbilla er inte att man har lyckats piska upp samma klimathysteriska stämning i övriga Europa som här. Vi är hästlängder före, bara med det tyska etablissemangets mest lydiga verktyg som vanligt vid vår sida. Vad DN gör är ägnat att självsuggerera svenskarna till att bli än mer alarmistiska. Göra oss ännu mer avvikande. Det kan fungera, tyvärr. Men så finns förstås också förhoppningen att när vi ’går före’ även en kontinental rörelse kommer få fart. Men den tanken är dödfödd. 

*

Vad DN inte inser är att Sverige och svenskarna inte står så högt i kurs längre, inte ens i Tyskland. Tvärtom, så tendera vi för den stora majoriteten bara att framstå som än mer absurt världsfrånvända – och ett gott skäl att göra tvärtom. Svenskars förtroendekapital i utländsk opinion har nämligen eroderat snabbt. Vad vi tyckte och gjorde må så sent som för ett tiotal år sedan ha setts som berömvärt (om än inte alls alltid möjligt eller rimligt att göra lika som). Men nu är vi det avskräckande exemplet på hur illa det kan gå. Främst när det gäller kriminalitet, massinvandring med pågående folkutbyte samt en snabbt tilltagande islamisering – men välfärdsfrågorna är på väg att bli ännu ett sänke. Snart även ekonomin, och därmed kommer alla de onda ryktena bekräftas. Även om européerna är under hård bearbetning för att bli som vi, så räknas även vår klimatalarmism nu till våra felslut bland allt fler. Med det avskräckande exemplet Sverige kommer det bli svårare, inte lättare, att få Kontinentaleuropa med på spåret.   
*

Att man i Tyskland – det enda land i världen som kan mäta sig med Sverige i politisk korrekthet – faktiskt får ledigt från jobbet för detta spektakel, är förstås ändå värt att höja ett ögonbryn för, trots att det inte alls, som artikelrubriken vill ge sken av, handlar om någon allmän rättighet, utan om ett litet fåtal företag som vill få god publicitet hos den tyska pk-allmänheten. PR-effekten är dock omvänd i andra delar av befolkningen och det är på det hela taget verkligen uppseendeväckande dumt att genom strejk minska det överskott som verksamheten ger, och som kan användas även för ändamål ägnade att minska CO2-utsläpp. Man tror faktiskt att en strejk ska göra positiv skillnad – för så säger Greta, klimatängeln. Och die Grünen, SPD, de tyska sossarna, liksom även Tysklands allsmäktiga ledare själv, Angela Merkel. 

*

Sverige och Tyskland. Varför just vi? Det slår mig att nyckelordet är just lydigheten. Så länge som ledarskapet är gott och upplyst despoti råder så blir resultatet utomordentligt, ja exceptionellt.

Men med andra ledare så blir det gärna katastrof.

Magnus Stenlund
@vimedsuntfornuft

https://www.dn.se/klimatet-just-nu/

https://www.dn.se/nyheter/varlden/tusentals-tyskar-klimatdemonstrerar-pa-betald-arbetstid/

Publicerad Lämna en kommentar

Den nytillkomna trebarnsmamman – är detta sant? (svar nedan)


Uppgifterna cirkulerar på nätet och Newsvoice initiativ att be läsarna vidimera eller dementera är därför mycket lovvärt. Det här är ett långt inlägg, och du som inte är intresserad av bevisen kan hoppa direkt till min egen slutsats. Men utan källorna så är dessa av inget värde. Det är därför källorna måste vara med.
*
KÄLLORNA
Sammanfattar jag källäget, så är följande läsarkommentarer till Newsvoice mest klargörande:
Lars Peterson, som hänvisar till Försäkringskassan, med datum angiven pressrelease (från fk?):
” Försäkringskassan: Invandrarnas bidrag är “22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst”Publicerad 2 augusti 2013 kl 16.15INRIKES.22 249 kr per månad skattefritt. Så mycket får en nyanländ invandrarkvinna med tre barn i bidrag, enligt färska uppgifter från Försäkringkassan. “
Siffrorna underbyggs och spjälkas ned av en enligt uppgift vänstersympatiserande undersökande journalist, Stefan Lindgren, som på sin blogg vidimerar att siffrorna är korrekta:
” FAKTA: Så mycket bidrag får invandrarenEn nyanländ invandrarkvinna med tre barn (12, 13 och 14 år gamla) som bor i en hyresrätt på 85 kvm och har 7 000 kr i hyra får följande bidrag varje månad:
6 776 kr i etableringsersättning3 000 kr i etableringstillägg3 754 kr i barnbidrag3 819 kr i underhållsstöd4 900 kr i bostadsbidrag
= 22 249 kr per månad skattefritt.
Källa: Försäkringskassan “
Detta överstiger Fria Tiders uppskattning, 21.810:-, enligt uppgift i samma kommentar. *
Leif Bengtsson har gjort en egen sökning med direkta länkar till fk och hittar stöd för motsvarande två föräldrar med tre barn på tillsammans 21.300:- + 3-4000:- bostadsbidrag:
” Om vi räknar mamma o pappa o 3 barnetableringsbidrag 2*308*20=12320kretableringstillägg max 4500krbarnbidrag 3barn 4480kr (6 barn 11740kr)Skattefria bidrag enl ovan 21300kr för två föräldrar m 3 barn under samma tak.
Utöver detta kan man få bostadsbidrag beroende på inkomst men max 3-4000 i normalfallet. “
Enligt artikel i VLT från 2015, länk nedan, så är etableringsstödet 6.700:-, dvs 540:- mer än vad som här uppges. Möjligen felaktig uppgift, eller så har beloppen sänkts. Här står också att ersättningen är skattepliktig. Jag har egna länkar från fk som visar att detta är osant, se nedan.
*
SAMMANFATTNING av källorna, Sunt Förnufts tillägg
Alltså. Bengtssons färska länkar från fk har lägre siffror för etableringsstöd (-600:-/person), men högre siffror för etableringstillägg för barnen (+1500:-) och högre barnbidrag (+726:-). Bengtsson saknar uppgift om ‘underhållsstöd’ som enligt ovan är 3819:-, och hans uppgift om bostadsbidrag är bara ungefärlig. Eftersom Bengtssons uppgifter är de mest aktuella, senast utgående bidragen, så bör en uppdaterad total, med de exakta bostadsbidragen inte uppräknade sedan 2013, se ut som följer för mor+3 barn:
etableringsstöd/-bidrag: 308:-* 20 dagar = 6.160:- (Bengtsson, fk-länk 2019)etableringstillägg: 4.500:- (Bengtsson, fk-länk 2019)barnbidrag: 4.480:- (Bengtsson, fk-länk 2019)underhållsstöd 3.819:- (Petterson, Stefan Lindgren, fk 2013)bostadsbidrag 4.900:- (Petterson, Stefan Lindgren, fk 2013)
= 23.859:-
Beloppen är verkligen helt skattefria:
barnbidrag: https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/da-kommer-barnbidraget-datum-for-hela-2019/
bostadsbidrag: https://www.facebook.com/bostadsbidrag/posts/610522869021229/
etableringsersättning /-tillägg: https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/etableringsersattning
etableringsersättning =308:-/dag skattefritt.
Underhållsstödet betalas ut av försäkringskassan, om fadern/modern inte betalar som han ska. Detta lär vara en formsak givet att maken inte är i Sverige eller skiljer sig eller ‘flyttar isär’. Det gäller bara att hävda att man inte längre delar hushåll. Det är också skattefritt (det antas ju redan vara beskattade pengar):
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-studera-eller-nyanland-i-sverige/fatt-uppehallstillstand-sverige/nar-du-har-fatt-uppehallstillstand-i-sverige
*
SVARET
Hur mycket får den nytillkomna kvinnan?
23.859:-/månad skattefritt (minst), om hon är ensamstående med uppehållstillstånd och har en försörjningsbörda på tre barn.
*
Hur mycket den svenska mamman bör kunna plocka ut är en annan fråga. Underhållsbidrag från fk lär vara svårare att få. Försörjningsstöd som ersätter etableringsstöd är förknippade med krav på att du helt saknar tillgångar. Detsamma gäller bostadsbidrag. I praktiken är det nog bara barnbidragen man kan vara helt säker på att få.
Etableringsstödet löper i två år. Därefter är invandringskvinnan formellt jämställd med den svenska kvinnan. Dock är det ju fortfarande bevissvårigheter och bedömningsfrågor som gör att invandrarkvinnan inte lär ha stora svårigheter att fortsätta plocka ut bidragen, medan en svensk har starka beviskrav för att få samma.
MSM då? Artikeln i VLT, som också länkas till, är inte bara i sak felaktig (skattefrihet råder), men utesluter också viktiga delar (underhållsstödet). Det är också främst lagens tillämpning som skapar olikbehandling. Det är alltså MSM som ger en skev bild, inte nätmedia.
*
SLUTSATSER
Så. 23.859:- skattefritt i månaden!? Jag skulle klara mig och mina tre barn rätt hyfsat på det. Det skulle bli över till sköna semestrar och märkeskläder under julgranen. Så får det helt enkelt inte vara, när människor som betalat skatt hela sitt liv inte längre har råd att bo. När den som drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett handikapp och inte kan eller får arbete, trots att detta är vad man eftersträvar, tvingas leva på långt mindre. Eller när den som tar ett lågavlönat arbete får mindre kvar.
*
Socialbidragen (‘försörjningsstöd’/’etableringsstöd’) är betydligt högre än sjukersättning och ännu större är skillnaden mot a-kassa. Jämfört med den lägsta pension som betalas ut är skillnaden enorm. Detta är både stötande och ohållbart. Det ger också noll incitament för många fullt arbetsföra att skapa sig egen försörjning.
*
Socialbidragstagarna är den svenska välfärdens gullegrisar – potentiellt. Men begränsningar förekommer i den enskilda handläggarens bedömningar och försäkringskassans praxis, som gör prövningen rättsosäker och orättvist socialbidragare emellan. Utsattheten bidrar förstås till att dessa människor anpassar sig och korrumperas. Bara genom att se till att alla pengar går åt så kan man få mer. Bara då förblir man en av de gynnade.
*
De nytillkomna får ’särskilda rättigheter’ på så vis att komma in i gräddfilen direkt – de mest gynnade, utan beviskrav. Och de lär sig snabbt hur de ska göra för att behålla denna gunst. För dessa måste det uttalade huvudalternativet istället vara, redan när man kommer hit, att man när möjlighet ges ska repatrieras. Vet man om det så blir incitamenten enormt annorlunda. För att ge ännu mer incitament måste kommunernas försörjningsansvar efter de första två åren fasas ut, givet att den nytillkomne inte gör framsteg i integrationsprocessen.
*
Socialbidragen måste sänkas överlag – kraftigt, och för alla. Finns inte skäl att dessa skall vara högre än a-kassan. För dem med uppehållstillstånd bör de också trappas ned till existensminimum, där utbetalning sker i natura, matkuponger och härbärgen. För medborgarskap måste krävas egen bidragsfri försörjning som kan förutsättas vara långsiktig. Samt noll prickar i brottsregistret. Grövre brott = omedelbart bidragsstopp och permanent utvisning.
*
Nu letar regeringen istället efter extra finansiering för att kunna fortsätta cirkusen. Det kommer innebära ännu mer lån och utförsäljning av allmänna tillgångar, höjda fastighetsskatter och moms. Ännu större reduktion i vårt sparade pensionskapital. Men inte sänkta socialbidrag/etableringsstöd. För de här klienterna skulle utan tvivel reagera på ett sätt som vår s-ledda regim fruktar kommer bli våldsamt. Och på den punkten lär man ha rätt.
*
Allt det jag ovan hävdar måste implementeras, kommer förstås ändå till slut komma till stånd. Inte för att man vill det, utan för att det, när pengarna är slut, kommer bli helt nödvändigt. Hur Sverige ser ut då är mest en fråga om hur effektiv regeringen är i sina försök att fiffla med bokföringen, öka på skuldberget och stjäla svenskarnas besparingar.
*
Magnus StenlundSunt Förnuft
https://newsvoice.se/2019/08/bidrag-svenskar-migranter/comment-page-1/?unapproved=324687&moderation-hash=31aac7cb1d0774aa9990a45aa5bc9d77#comment-324687
https://www.vlt.se/artikel/hur-mycket-pengar-far-flyktingar-nar-de-beviljas-uppehallstillstand

Publicerad Lämna en kommentar

75 mdr slösas på vårdbyråkrati – bara sossarnas klienter gynnas av detta


Professor em. Torsten Sandström har med ett par enkla sifferexempel satt fingret på ännu en vårdskandal. Nämligen att det numera går en vårdadministratör på var tredje läkare och sköterska. En stor del av dessa är landstingspolitiker och tjänstemän med höga positioner och löner som dubblerar varandras sysslor. Medan vårdpersonalen (trots alla nytillkomna) ökat mycket blygsamt under de senaste tio åren så har administrativa tjänster ökat med hela 36%. Det är ett kvitto på att landstingen är en byråkratisk hydra, som skulle klara sig bättre utan 20 av sina 21 huvuden. Sandström räknar med att man genom ett uppgående av landstingen i staten, privatisering av sjukhus och vårdcentraler, samt därpå följande avskiljande av allt dödkött skulle innebära 75 miljarder i årliga besparingar, nära en fjärdedel av hela vårdbudgeten.
*
Personligen är jag övertygad om att prof. Sandströms analys är helt riktig. Sedan om beloppen som kan sparas är 75, 50 eller 100 miljarder är i detta skede oväsentligt: det glasklara är att dessa pengar givetvis och snarast måste återföras till produktiv verksamhet.
*
Det kusliga är att alla berörda politiker som velat har kunnat informera sig om detta slöseri för länge sedan, det är inte rocket science. Ändå finns inte minsta lust att åtgärda. Varför?
Svaret är tredelat: dels är ju detta skattebetalarnas pengar, och dem är det få beslutsfattare som bryr sig särskilt om, dels vägrar sossarna som alltid att erkänna sin ekonomiska modells misslyckanden. Det här handlar ju om ideologi och privatiseringarna inom vården har ju visat sig vara mycket framgångsrika. Så framgångsrika att man inte vågar eller har råd att röra dem. Men att dra nytta av lärdomarna det vägrar man att göra, av princip är man fortfarande emot. Dels, och detta är det mest centrala: så skulle det socialdemokratiska nätverket och deras väljare att drabbas om en massa onödiga admins fick sparken.
*
Administratörerna är ofta väl medvetna om sin priviligierade situation, dvs hur lite nytta de gör för sin väl avlönade och upphöjda position, inte sällan efter att ha informellt kvoterats fram med identitetspolitiska metoder. Det är just detta som gör dem så fogliga och medgörliga i vår S-regims hand. Ju mindre nytta, desto mer underdånigt rövslickande – i den djupa staten tillsätts hellre ännu en utredning (ledda av klienterna själva) än att någon faktiskt gör något åt problemen.
*
Ännu en dysfunktionell win-win består i att personalbristen möjliggör anställningar av sådana som inte uppfyller formella krav. Sjukvården utförs till allt större del av icke-kvalificerade. Och eftersom de obehöriga oftast tillhör de nytillkomnas skara, så ger de några välbehövliga plus i en annars helt bedrövlig statistik. Denna är långt viktigare att frisera än att spara pengar. Eller för den delen rädda liv. Patientfokus är nämligen lika frånvarande som skattebetalarfokus.
*
Detta är ännu ett skäl till varför regeringen så håglöst petar i förfallet. De vet att höjda ersättningar för läkare och sjuksköterskor, privatisering och styrning med patientnyttan i fokus ofrånkomligen skulle innebära att kvalifikationsribban återigen höjdes. Då skulle gapet mellan infödda och invandrare i sysselsättningsstatistiken vidgas ännu mer än det redan gjort. Synvillan, att de nytillkomna är en tillgång, skulle inte gå att upprätthålla här heller. (Synvilla, eftersom det invandrade vårdbehovet är långt större än de vårdresurser man bidragit med.)
*
Skattebetalare och patienter får helt enkelt ursäkta. Deras krav väger lätt. Eftersom vi har en regim vars högsta mål är att behålla makten, att avlöna sina klienter och hålla sin röstboskap idisslande, så är sådana här tillsynes ovidkommande prioriteringar istället helt avgörande.
Magnus StenlundSunt Förnuft
https://newsvoice.se/2019/09/dubbelkommando-svensk-vard/comment-page-1/#comment-324611

Publicerad Lämna en kommentar

Sossarna ska ta ‘krafttag’ mot en antisemitism man inte vet – eller vill veta – var den kommer ifrån.

Att ta tjuren i hornen? Inte rädas verkligheten? DN:s långa, långa artikel (den längsta någonsin?) tar upp frågan om den ‘svenska’ antisemitismen, med oundvikligt fokus på Malmö, och man får det att låta som om initiativet är socialdemokraternas eget, och att ’nu ska det verkligen hända saker’.
Bättre sent än aldrig förstås. För det är viktigt. Lärarna Peter Vig och hans hustru Monica utsätts för det hela tiden. ’Jävla jude’. Kartbladet med Israel utrivet ur läroboken. ’Döda judarna! Peter Vig ska dö!’ Monica vågar inte framträda med bild eller sitt rätta namn. Hennes f d elever är terroriståtalade.
*
Men vilka är det som ropar så? Namn tack! Jag läser sida upp. Sida ned. Ordet ‘arab’ nämns faktiskt inte i hela artikeln. inte heller ‘islam’. Ursäkta, vill jag påpeka: ’Problemen beror på muslimska invandrare. På plats 2: fler muslimska invandrare och plats 3 och 4 ännu fler..’ Så enkelt är det.
Lösningen då? Studieresor till Jerusalem. Hm. Sen då? Vi förstår av en lärare att han ångrar sin konfrontationistiska approach. Så det implicita svaret blir att inte konfrontera någon. Att det är synd om förövarna. Att man måste knyta an. En farlig glidning. Läraren kan förstås ha haft rätt i det enskilda fallet. Det innebär inte att politikernas strategi bör vara densamma. Och man kan ju fråga sig: hade receptet sett annorlunda ut om vi talat om vit makt-rörelsen?
*
Men det gör vi inte. Enligt en undersökning står högerextremismen för 15% av hatet, kristna nästan inget alls. Vänstern, som står för en dryg fjärdedel av allt hat nämns knappt av de socialdemokratiska potentater som intervjuas. Andelerna för såväl muslimer som vänstern är för övrigt betydligt högre i Sverige än i resten av EU.
Självrannsakan? Hur vore det? Med ett kommunalråd som Ilmar Reepalu, gång på gång tagen på bar gärning med sina öppet antisemitistiska uttalanden, så skulle ju artikeln gärna få lägga åtminstone ett par tusen tecken på att analysera hur socialdemokratiskt strutsbeteende och påhejande bidragit till situationen.
*
Istället var man tvungen att ägna dessa tecken åt att föra fram den vanliga Israelkritiken (som driver vänsterns antisemitism). Den bara måste ju in, så att vi ska förstå dem som hatar (från vänster alltså), åtminstone lite grann. De är som vanligt ursäktade, allt för den goda sakens skull.
Och så Löfvencitatet: “Hatet mot judar finns i vår historia, i högerextrema grupper, i delar av vänstern och i islamistiska miljöer.” Med högern först och islamtroende sist. Det är inte bara relativisering. Det är en verklighet som inte finns. Man lär alltså fortsätta leta med lupp och pincett efter problem där de inte finns, allt för att slippa ta i de problem som kallas ‘mångkultur’ men som är liktydigt med massinvandrad islam.
*
Det här låter ju lovande. NOT. Någon som inbillar sig att sossarna i Malmö och på regeringsnivå verkligen på allvar tänkt g ö r a något? Eller är det munväder, som alltid förut? Mitt svar är enkelt. Hade jag varit jude så hade jag börjat packa nu. Men det var väl hela poängen?
*
Uppmuntrande är att min kommentar ovan faktiskt fick stå kvar som läsarkommentar. Jag hittade inte min källa (avseende varifrån hatet kommer i procent) och var övertygad om att den skulle censureras i enlighet med deras praxis.
Nedan däremot ’modererades bort’ av DN Ifrågasätt, det ansågs vara en kopia av vad jag skrivit som svar till en annan läsare. Det senare lär inte många läsa, för det stod dolt långt ned i flödet. Det fick alltså stå kvar, medan det som kunde ha hittat läsare togs bort.
*
Judehat finns i alla grupper. Vi har här hemma en stor vänsterpöbel som anser det vara i linje med Palestinakampen att hata judar, vi har en (betydligt mindre) klick vit maktpersoner som hatar, men vi har framförallt hatet från dem som är muslimer. Muslimerna, som också driver antisemitismen i sina statsstyrda media. Roten till det onda är alltså islam. För i denna ideologi utgör judar ett folk man har rätt att hata.
*
Muslimer som insett att detta är fel finns det förstås gott om också. Men de bryter snarare mot de levnadsregler som Koranen lär ut, än de följer dem. Koranen är 1400 år och har inte moderniserats en stavelse sedan den skrevs. Och det beror på att varje ord är Allahs. För att kunna uppdatera sådant måste de (få) sekulära muslimer som driver frågan få stöd. Kraftfullt sådant. Om det ens räcker.
*
Men i Sverige ger man istället stöd till islamistiskt närstående organisationer, som har nära samarbeten inte minst med sossarna. Det är dessa som får företräda sina trosfränder. Detta stöd måste upphöra. Saudis m fl finansiering av moskéer där extremistiska åsikter torgförs måste upphöra likaså. Och vi måste kartlägga och tydliggöra att detta är oacceptabelt, redan vid gränsen. Föräldrar till antisemitiska barn bör kunna göras ideellt skadeståndsskyldiga vid upprepning efter tillsägelse.
*
Frågan är: hur ska man kunna lösa ett problem om man inte vågar säga just detta?
Magnus StenlundSunt Förnuft
Källa avsende antisemitismens ursprung: Europpean agency for human rights
https://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-tar-hjalp-av-israel-for-att-bekampa-judehatet-i-skolorna/

Publicerad Lämna en kommentar

Hur en klimatalarmist tänker när hen vill införa tvång och diktatur. Del 2.


Så, Andrev drar sitt strå till stacken för att bilda opinion för fler och mer tvång – och varför inte diktatur – klimatet skulle ju annars löpa amok tror han. Och att tvånget behövs, inte bara för att motivera de bångstyriga, utan också honom själv. Både för att det annars inte ‘vore rättvist’ och för att han inte tror att hans och andra rätttroendes egna åtgärder räcker till*
*
I flödet med läsarkommentarer visar det sig att mängder av DN-läsare håller med Andrev. Han har verkligen lyckats här. “Lysande artikel!” Och läsarna tävlar i att komma med tvångsåtgärder. En sådan är ‘en modern ättestupa’. Jag fingranskar förgäves för att upptäcka någon form av ironi. Nej, man ser defintivt ‘dödshjälp för klimatets skull’ som en realitet.
*
Men Andrev. Ponera att någon övertygar dig om att de motsträviga kommer reagera tvärtom ifall de utsätts för detta tvång. Att de i ren protest kommer blanda sopsorterat matavfall med hårdplaster och batterier. Skulle det vara gångbara argument för att få dig att sluta argumentera för tvång och diktatur?
Eller kommer du bli ännu mer bestämd, oavsett att du aldrig kan veta vad klimatdiktaturens ledare kommer kräva av oss, förrän det är för sent? Ättestupan du läst om på twitter, och att tvingas offra sina barn, skulle du gilla läget när de inför sådant? Vi är där nu. Du tänker väl efter före, innan du låter dem få den makten? Eller är det trots allt värt det, för planetens/samvetets skull?
*
Jag misstänker 1. att Andrev inte tänkt så långt. Men att 2. när vi väl kommer dit, så kommer Andrev höra till dem som ändå står och nickar med. För så fungerar gruppdjuren. Den stora massan följer med, För att andra gör det. Det är ju just den filosofin Andrev beskriver. Han ställer upp, men bara om han vet att alla andra gör det (dvs tvingas göra det).
*
Vi, som är övertygade om att klimathysterin är den största bluff mänskligheten gått på blir fler och fler och vi kommer aldrig kunna vinnas tillbaka, eftersom vi vågat läsa på. Och vi kommer vara lika emot, som du är för. Och våra bästa argument är just att det finns sådana som du som låter sig övetygas av lögner, som att ’97 procent av alla forskare är eniga’ och som sedan utan vidare är beredda att offra både Sveriges och jordens framtid på att detta gör klimatfaran verklig.
Nej, för oavsett vad som händer med klimatet så vill vi inte uppleva att hela planeten förvandlas till en lömsk och oförutsägbart ombytlig diktatur ledd av extremistiska miljöpartister.
*
Magnus StenlundSunt Förnuft
* hur det ska räcka att tvinga 5 miljoner till svenskar, medan 3 miljarder nya afrikaner frivilligt förmodas följa efter, den logiska kullerbyttan verkar Andrev inte ha funderat över, men vi överser med den här, se del 1.
https://www.dn.se/ledare/andrev-walden-vad-ar-du-beredd-att-offra-for-en-beboelig-framtid/

Publicerad Lämna en kommentar

Hur en klimatalarmist tänker. Och varför hen vill ha tvång och diktatur. Del 1.


Som krönikören konstaterar är det mycket lite uppoffringar hen är beredd att göra för att rädda planeten, inte ens ta tåget i stället för bilen till morfar och mormor i Karlshamn över jul. Varför? Därför att det ju inte vore nog. Eller rättvist. Jag hänger med i det tänket. Det låter mänskligt. Och typiskt för en gruppvarelse inom den politiskt korrekta vänsterextremistiskt indoktrinerade horden. Lika mycket som slutsatsen: Om inte alla tvingas förstås! Då skulle allt kunna ske. För, underförstått, då kommer hen att både göra som man tvingar hen till och känna att det hen tvingas till är rätt.
*
Detta är en ‘Insiktsfullhet’ som perverter, typ:
“Jag är övertygad nog att göra något, ifall andra tvingas göra det jag är övertygad om att jag borde göra. Men inte är nog övertygad att göra, om inte också andra tvingas till det.”
Jag är samtidigt övertygad om att när vi svenskar tvingas att ‘gå före’ resten av världen, så kommer resten av världen att följa efter frivilligt.
Eller vänta nu? Är jag verkligen övertygad om det? I så fall borde jag väl också vara övertygad om att mitt eget exempel – ifall jag gjorde det jag var övertygad om att jag måste göra det – även kommer följas av andra svenskar, UTAN att någon TVINGAS till? För varför skulle afrikanerna frivilligt göra det som mina motsträviga landsmän inte tycks vilja? Tror jag verkligen att afrikaner 1000 mil bort är mer lättpåverkade än de svenskar som dagligen indoktrineras av svensk MSM?
Eller är jag övertygad om att det räcker med att vi i Sverige tvingas göra det jag är övertygad om måste göras? Utan att 3 miljarder nya afrikaner följer efter? I så fall verkar min övertygelse mest handla om att hur skönt det kommer kännas i mitt samvete när jag tvingas göra det där jag är övertygad om att alla måste göra.
Och hur övertygad är jag innerst inne om att planeten måste räddas så? Eller att den ens KAN räddas så? Sådana tvivel som gör att andra, men inte jag (väl?) måste tvingas?
Min okunskap är alltså min bästa garanti för att bibehålla min övertygelse, den får mig att åtminstone vara säker på att det är rätt att tvinga alla inkl. mig själv.
Genom att inte ta reda på mer själv om just grundorsaken till min oro och övertygelse om att denna är berättigad, så kan mitt samvete få ro.
Äntligen en förklaring på exakt hur klimatalarmismen fungerar psykologiskt på micronivå.
Magnus StenlundSunt Förnuft
https://www.dn.se/ledare/andrev-walden-vad-ar-du-beredd-att-offra-for-en-beboelig-framtid/

Publicerad Lämna en kommentar

Medan kulregnet tilltar i Sverige skriver DN om våldet i Chicago.


I fredags såg jag tillsammans med famlijen ‘Kill the Irishman’ på Netflix, ett verklighetsbaserat drama om en gangster i Cleveland på 70-talet. När våldsspiralen eskalerat till sitt klimax, så berättar speakerrösten att ‘den sommaren sprängdes 36 bomber’ och uppgörelserna i Cleveland fick nationell uppmärksamhet i hela USA. Själv kunde jag inte hjälpa att siffran inte imponerade ett dugg. Med över 200 bomber som helårsprognos ligger ju Sverige 2019 inte långt därifrån. Och kurvan pekar bara upp, upp.
*
Våra egna skjutningar relativiseras förstås medvetet av DN, som vill visa hur mycket värre det är i Donald Trumps USA. Ett annat syfte är att vänja oss vid eländet och få oss att inse att det bara är att anpassa oss, avskärma oss och acceptera det nya normala. Men visst: det är onekligen kittlande obehagligt att få en uppfattning om vad som väntar oss. Chicagos våldsstatistik slår oss fortfarande med hästlängder. I alla fall de som redovisas. Under juli hade man 231 skjutningar och bara sista helgen dödades 8 personer.
*
Vi kan dock vara ganska säkra på att DN cherrypicked de absolut värsta siffrorna den värsta helgen i den värsta månaden i den värsta staden. I New York t ex så är siffrorna per capita nu nere på svenska nivåer. Trenderna har mött varandra, och även i Chicago går antalet skjutningar och döda (liksom rån och våldtäkter) ned sedan tre år tillbaka (Trumps valperiod) – vi får väl se när den svenska trenden möter och passerar även Chicagos. Trenden här hemma, med ökat gatuvåld, skjutningar och kastade bomber med noll hänsyn till oskyldigt drabbade ökar ju okontrollerat.
*
Och precis som i Chicago står polisen helst vid sidan om, det är ju farligt! Arbetsmiljölagen går tydligen före polislagens skyldigheter. Rinkebykravallerna i början av 2017 fick närvarande polis i sina bilar order om att inte ingripa. Polischefen som gav dem namngavs i DN:s artikel, utan att tidningen ifrågasatte den eller att allmän åklagare kopplades in för att åtala honom för den uppenbart olagliga ordergivningen.
*
Ett domstolsutslag i Svea Hovrätt har också lett till att poliser idag undviker att preja fordon som mopeder och att sätta handfängsel på den som riskerar att visa sig vara mindårig. Domen är olaglig, går rakt emot vad som står i polislagen, men praxis är praxis. Återigen har domstolsaktivisterna lyckats med sin nedmontering av rättssamhället genom att snöpa den ordningsmakt som faktiskt fortfarande vill göra nytta.
*
Intressant är att brottsbekämpningen av den organiserade kriminaliteten inte hjälper mot skjutningar. Det räcker inte att bryta maffians makt. Det har man gjort i Chicago, med liknande resultat som när Saddam Hussein besegrades: istället för en stor måltavla finns plötsligt tusentals små, lika dödliga och för den slumpvis närvarande allmänheten ännu farligare. En jämförelse mellan Sverige och Libanon är – återigen – träffande: det är detta vi riskerar i första hand; allas krig mot alla, med oskyldiga mitt i kulregnet.
*
Det går heller inte (i Sverige jo, men inte i USA) att, när våldet nått den här omfattningen, kräva att denna allmänhet ska avväpna sig för att ställa sig försvarslösa inför de kriminellas vapenmakt: indragning av legala vapen bland laglydiga medborgare vore en närmast meningslös åtgärd. Precis som försvårande av jaktlicenser och innehav av sportskyttevapen och de s k vapenamnestierna i Sverige, som bara lett till att gamla ärvda bössor och byggdynamit etc lämnats in.
*
De få men uppmärksammade masskjutningarna och missödena med vapen i ostraffades händer svarar för en proportionerligt mycket liten andel av dödandet. Även när bara ‘oskyldiga’ offer räknas. De kriminella i Chicago har idag två viktiga anledningar att vara försiktiga när ger sig på laglydiga offer, rånar dem eller våldtar dem: risken är visserligen låg att de åker fast, men gör de det, så sitter de inne länge. Och den andra ännu viktigare anledningen att tänka efter före, är att de riskerar att stöta på någon som kan skjuta tillbaka.
*
Lösningen för ‘den hederlige svensken’? Precis som i Chicago. Segregation. Gated communities. Eller emmigrera. Vi vet ju vilka det är som skjuter. Det är inte våra svenska medelklassgrannar. Så tänker de vita i Chicago också. Det är nämligen ingen slump att svarta dödas 13 gånger oftare i ‘sina’ stadsdelar. Det är också de som skjuter.
*
Även det viktig statistik som DN besparat oss.
Magnus StenlundSunt Förnuft
https://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-blev-mammorna-i-chicago-maltavlor-for-valdet/

Publicerad Lämna en kommentar

DN gottar sig när ‘högerpopulister’ blockeras från att sprida sina åsikter på fb och twitter.

DN gottar sig när ‘högerpopulister’ blockeras från att sprida sina åsikter på fb och twitter.
*
Alltfler amerikanska alt-right tvingas nu bort från sina plattformar på fb och twitter. Det kallas så klart och opersonligt ‘deplatforming’ istället för att fb och twitter begår brott mot yttrandefrihet. Den osympatiske Yannopoulus är en av dem som drabbats, och han är inte utvald att porträtteras av DN av en slump. Han klagar över att han nu inte kan tjäna pengar. Givetvis tycker DN-läsaren redan med detta illa om honom.
*
DN-artikeln låter förstås också läsaren själv göra bedömningen av vad som är ‘hat’ (som ska censureras), baserat på vad de ‘högeropportunister’ som nämns har ägnat sig åt. Man har valt en person som sannerligen visat sig vara icke rumsren och som verkligen gjort fula utfall, samt propagerat för sex med barn. Det senare är en osmaklig åsikt, men en man ändå ska få ha (till skillnad från att agera efter den) – det är en del av yttrandefriheten, men givetvis är vi många som blir illa berörda och många tycker därmed att hans åsikter inte borde få spridas alls, vilket är vad DN vill att så många som möjligt ska hålla med om. DN vill få oss att inse att det är detta som är ‘hat’, sådant vi alla (eller nästan alla) är eniga om att vi inte vill se eller höra.
Inte heller hans obevisade påståenden om en åklagares påstådda övergrepp mot kvinnor gillar vi förstås. Sanningen är dock att de senare handlar om olagligt förtal, som kan anmälas till åklagare, det behövs ingen ‘deplatforming’ för det.
*
I det nära nog totala åsiktsmonopol som vänsterliberaler äger inom press och media så definieras hat så att man inte får tycka illa om massinvandring, radikal feminism, antinationalism, historierevisionism, kulturmarxism, islam och islamism. Eller begränsningar mot ‘hatpropaganda’.
Eller mot dem som står för ovan. När t ex Annie Lööf nu ser till att öppna upp anhöriginvandringen samtidigt som över 100 kommuner redan har betalningsproblem pga för många nya kommuninnevånare som inte betalar skatt och som man inte får statsstöd längre för att kunna betala ut bidragen till, då kritiseras detta – och Lööf. Hat förekommer. Och ska få göra det. Lööf har makt, hon är ansvarig för de enorma problem som nu drabbar Sverige, tar pengar från långt mer ömmande fall. Så länge det inte är förtal, så är det yttrandefrihet att få tala om vad man tycker om det.
*
Med åsikter som dessa har jag kallats rasist på Ifrågasätt. Blotta ordet är förtal, men moderatorerna har låtit det passera. Det visar att när plattformarna själva ska in och göra bedömningar av vad ‘hat’ är, så blir det skevt. Och det skevar bara åt ett håll – vänstern drabbas aldrig. Och med yttrandefriheten, inklusive rätten att hata, så dör demokratin.
Magnus StenlundSunt Förnuft
https://www.dn.se/nyheter/varlden/amerikansk-alternativhoger-far-allt-svarare-att-sprida-sina-budskap/

Publicerad Lämna en kommentar

Skuggad av facebook

Jag har gjort 16 inlägg den här veckan. I snitt skulle det betyda ca 15.000 views/inlägg, dvs 250.000 views totalt, räknar man bort dem som sett flera inlägg så skulle jag ha någonstans runt 80.000 views. Som samtidigt skulle ha resulterat i nästan 8.000 likes. Varav jag hade kunnat bjuda in ca 400 nya läsare att gilla sidan, och ungefär 200 av dem skulle ha accepterat. Så ser det ut. En normal vecka.


Nu brukar ‘normala’ veckor inte vara så vanliga. Om man med ‘normal’ menar ‘utan störningar’. Tyvärr är sådana veckor snarare undantag sedan lite drygt ett år tillbaka. Noga räknat sedan 3 veckor före riksdagsvalet. Då började nämligen fb blockera mig från att dela i grupper som inte var mina. Då, för ett år sedan, hade jag bara varit igång ett halvår och hade fortfarande relativt få följare – att kunna dela var helt avgörande för mig.
Efter valet släppte fb snart förbudet. Men nya blockeringar var under hösten ändå legio, var och varannan vecka tre-fyra dagars blockering – och alltid på helgerna, då trafiken är störst. Något annat mönster gick inte att se, mer än att om jag skrev om islam så blev jag nästan helt säkert blockerad. Fb svarade aldrig när jag protesterade och ville överklaga deras beslut. Aldrig.


Deras tystnad beror på att de helt enkelt inte har någon formellt giltig anledning. Jag följer policy, jag följer lagen. Jag råkar vara jurist i botten och sådant där kan jag. Men det spelar alltså ingen roll för fb. Man gör så här ändå. Berövar mig mina möjligheter att utnyttja min yttrandefrihet.
Ungefär vid årskiftet insåg jag för första gången att fb börjat använda en ny metod för att tysta mig: s k shadow banning. Det innebär 1) att mina inlägg inte dyker upp i vänners eller följares flöden, 2) att när jag delas, så sjunker mina inlägg som sänken i gruppernas flöden, så långt att ingen hittar dem.
Dessa ‘skuggningar’ brukade pågå ett par dagar, sedan slog på på igen. Man försökte väl vara subtila; såg till att några läsare alltid fick access – istället för 15.000 views kunde det bli 2.000. Kanske inbillade de sig att det skulle framstå som oförklarligt, antal views varierar ju en del beroende på inläggets popularitet och av helt slumpmässiga skäl.


Och visst är det svårare att bevisa. Men jag vet ju vid det här laget väldigt väl redan i förväg hur något kommer slå. Ämnet avgör, om det är en bild på ett ansikte folk känner igen etc. Och de mest trogna följarna reagerar ju snabbt och direkt på det mesta jag skriver. När ingen av dessa syntes till i kommentarsfälten så var det glasklart något som var skumt.


Men inte som nu. Den senaste veckans inlägg har setts av 3.466 stycken läsare. Alla 16 inlägg tillsammans! Det är mindre än 5% av det ‘normala’. Det är dessutom en felaktig siffra, det kan inte vara fler än ca 300, när jag räknar ihop antal views på respektive inlägg. Dvs mindre än 0,5%. Fb låtsas som ingenting. De inlägg jag inte delat i grupper har haft ett 50-tal views och färre än tio likes… max en eller två kommentarer. Det är nämligen mina följare som inte kan se mig i flödena. Därmed dyker jag ju knappast heller upp i andras flöden och av dem som ser mig är det få som gillar, än färre som kommenterar.


Jag vet att fb gör så här med några andra bloggar också. Det är naturligtvis på ett sätt en hedersutmärkelse. Fb anser uppenbarligen att just det jag skriver är så farligt att det inte ska få nå allmänheten.
Jag vill gärna tro att det är så också. Det är nämligen just detta jag vill bidra med. Inte bara dela ett okommenterat klipp med en beteendevetare från Handels, som vill att vi ska äta människokött ‘för miljöns skull’. Som folk kan garva åt eller bli förbannade på och sedan, när man ventilerat sina känslor, kan glömma bort utan att ha reflekterat över varför detta ens är möjligt att TV4 publicerar.


Det är helt okontroversiellt att dela sådant okommenterat. Det är ju vad TV4 t o m VILL att vi ska göra. Det är min analys av deras avsikter de inte vill ska delas. Det är a n a l y s jag bidrar med, och jag brukar lyckas formulera den både så att folk orkar läsa och förstå vad jag menar. Och jag skriver inom alla samhällsområden: invandring, islam, skola, kriminalitet, radikal feminism, ekonomi, antinationalism, klimatalarmism, arkitektur och språkvård; allt som används av kulturmarxisterna och postmodernisterna för att rasera vårt samhälle. Inte minst frågorna om yttrandefrihet. Ingenstans ska de få komma undan.


Det är uppenbarligen detta som är så farligt med mig. Att jag ger folk argumenten de behöver för att förklara vad de ofta känner och vet är fel. Ibland även för sådant de inte ännu insett är fel.
Det är sådant som är farligt. Jag är en sådan som utnyttjar min yttrandefrihet på ett sätt som faktiskt kan göra skillnad. Så då släcker fb alltså ned mig. Det är just så en diktatur fungerar.


Magnus Stenlund Sunt Förnuft