Publicerad 3 kommentarer

El Nadi försvann långt före regeringens beslut, säkerhetshotet struntade i anmälningsplikten. Vem hade kunnat tro det?

En dubbel rubrik krävs för en dubbel – eller rent av tredubbel skandal. Vi är på väg att skapa en praxis där det är omöjligt att utvisa terrorister, rakt emot vad som står i FN:s flyktingkonvention. Den här regimen fattar impotenta beslut varje gång de själva anser så vara bäst, samtidigt som de anser sig kunna skriva under för landet avgörande FN-deklarationer utan att ens vara formellt beslutsföra. Hur konspirationsteoretiskt lagd måste man vara för att misstänka kriminellt uppsåt i båda fallen?

Som bekräftelse på min artikel igår, avseende hur svenska pass devalverats i värde ,är vad som strax därefter publicerades: nyheten att friskole-VD:n Abdel-Nasser El Nadi, en av de sex terroristsympatiserande säkerhetshoten, har ‘avvikit’. P4 Göteborg har ett dokument från polisen

4 dagars ‘handikapp’ från 4/10-8/10 ger man El Nadi i försprång att försvinna, trots att han betraktas som en allvarlig säkerhetsrisk. Sedan väntar man på att han ska höra av sig fram till den 18/10 innan man ger upp hoppet.

som visar att detta avvikande skett efter ett fyra dagars ‘hål’ i anmälningsplikten. Sedan har man lugnt fortsatt rapportera frånvaro. Tydligen krävs det att man hinner bomma ytterligare två fyradagars rapporteringsperioder, inklusive ett mellanliggande anmälningshål på fyra dagar till, innan det anses nödvändigt att ringa i alarmklockan. Efter det tar det ytterligare 19 dagar innan allmänheten informeras. Observera att det rör sig om en mycket farlig person; El Nadi anses ju vara ett säkerhetshot på grund av sina terrorsympatier.

Än mer uppseendeväckande: El-Nadi avvek redan den 5 oktober sannolikt, och detta upptäcktes senast den 8 oktober. Överordnade måste ha informerats om den uteblivna inställelsen då såväl som under de påföljande dagarna. Det innebär att regeringens utvisningsbeslut den 17 oktober var en ren charad – alla visste ju att han redan avvikit!

Man måste ställa sig frågan, hur är det med imamerna, de övriga fem säkerhetshoten? Har även de avvikit? Det lär vi väl få reda på så småningom, antingen när det redan är för sent eller när det visar sig ha gått över förväntan och ingen oskyldig kommit till skada. Ren bonntur, som det i så fall måste kallas.

Regeringsbeslutet: den 17/10

Frågan är kommer någon ens få skit för det här? Blir det en utredning? Tveksamt, gissar jag, eftersom det inte ens verkar vara formellt fel att begå de mest uppseendeväckande blundrar i vårt land. Tittar jag på rubrikerna i MSM så är ju det här inte alls någon skandal. Nyheten landar långt ned i flödet. Och frisläppande av terrorister är ju redan på väg att bli praxis. MSM såg inget som helst nyhetsvärde när en för terrorfinansiering dömd uzbek 4/11 (det planerade dådet i Östersund) också släpptes fri. Även denne man dömdes slutgiltigt till utvisning av regeringen, men släpptes på exakt samma grunder. Som Samtiden rapporterar blev domen f ö avsevärt mildrad i hovrätten genom att bevisningen för deltagande i det planerade attentatet underkändes.

Är det bara jag? El Nadi är en säkerhetsrisk som är lös nu och som kan förmodas vilja hämnas på alla elaka svenskar som inte uppskattar hans engagemang för yihad. Då vore väl rikslarm inte helt omotiverat? Men så här lunkar myndighetssverige istället ostört på. Den stora skandalen har ju redan varit.

Säkerhetshot mot Sverige och svenskarna räknas inte – tjänstemän på Migrationsverket trumfar regeringen.

Man har konstaterat att El Nadi, liksom hans vänner, inte får utvisas på grund av faran för dennes liv i ursprungslandet Egypten. Övervägandet görs alldeles utan att snegla på hur risken för svenska folket påverkas av att El Nadi finns kvar i landet, ingen sådan avvägning görs i landet Absurdistan. Och inte ens regeringens beslut tillåts ändra denna tjänstemannabedömning inne på Migrationsverket. I beslutet anges uttryckligen att samtliga sex är för farliga för att få vistas i Sverige. Men det betyder ingenting! Damberg kan uppgivet slå ut med sina händer och hävda sig ingenting mer kunna göra åt saken.

Är det någon överhuvudtaget som läst p. 2?

Inte heller verkar man ha läst FN:s flyktingkonvention särskilt väl, vare sig regering, domstol eller Migrationsverk. I artikel 33 p. 2 framgår nämligen att rätt saknas för flyktingar att åberopa fara för sitt liv vid avvisning, givet att denne flykting själv bedöms vara en fara för det land han vistas i. Just den rimliga prioritering som de flesta svenskar frågar sig hur den inte kan göras, är alltså redan gjord, men detta åberopas alltså av någon anledning inte. Har man inte läst eller vill man inte läsa? Varför är detta en hemlighet för såväl svenska folket, som regering – och media?

För farliga för att få vistas i Sverige. Men frivillig anmälan räcker bra ändå.

Att det sedan räckte för El Nadi att anmäla sig frivilligt i fyradagarsintervaller, det är… så hårresande slappt! Hur hade det istället varit med häkte? Husarrest och fem vakter? Eller i alla fall en elektronisk fotboja? Kan man åtminstone låta bli att betala taxiresan, mödan och besväret stackars El Nadi åsamkats när han tvingades göra dessa anmälningar? Jaså, jaha, han får ingen ersättning? Som luttrad absurdistanier är jag nog mer överraskad över det, än allt det andra. Gissar ändå att han faktiskt skulle ha fått ersättning, om han bara låtit bli att avvika. Det var väl moroten man förlitade sig på.

Att man inte heller anser det nödvändigt att informera allmänheten, när El Nadi inte dyker upp på dessa närvaroprov, för detta är det svårt att finna ord som inte inkluderar brottsligt eller kriminellt. Är det svårt att förstå att konspirationsteorier frodas när man hör om sådant här? Teorier som handlar om att vår regim skapat de här systemfelen avsiktligt för att hjälpa sina vänner, islamisterna, att klara sig undan så länge det bara är möjligt? Det är förstås först efter att ha uttömt alla andra alternativ man vill tro det, men vem kan på allvar inbilla sig att det finns regeringar som är så inkompetenta att de hittar på något sådant här helt oavsiktligt?

Det är också lika lite konspirationsteori att misstänka MSM för att försöka mörka vad som hände. Jag nåddes ju av beskeden ganska tidigt, att utvisning inte skulle kunna verkställas. Men i de MSM-artiklar som sedan följde stod bara att det slutligen var regeringen som avgjorde. Och när regeringens beslut väl fattats rapporterades om detta, utan att med ett ord nämna att beslutet inte hade någon praktisk betydelse; att tjänstemannadirektivet alltså kvarstod. De flesta med mig vågar jag påstå, läste detta som att tjänstemannabeslutet hade ändrats och detta var också vad jag konkluderade i min artikel för tre dagar sedan. Uzbeken som släpptes på samma sätt i Östersund var det sedan lika tyst om. Hade inte El Nadi avvikit och skapat nya rubriker så hade nog de flesta av oss invaggats i den felaktiga förvissningen om att ordningen ändå till slut återställt.

DN i en klass för sig

DN 6/11.

Det borde väl egentligen inte ha varit möjligt att röra till den här soppan mer, men – jo! När DN rapporterar om El Nadis försvinnande, så är det med en rubrik som antyder att DN har insiderinformation om att El Nadis flytt ut ur landet. Inga stöd för detta antagande finns i artikeln, däremot ännu tydligare skrivningar om att vi ställts inför fait-a-complait:

” Att Abdel-Nasser El Nadi har lämnat Sverige innebär inte nödvändigtvis att Säpo har slutat intressera sig för honom. “

Säpos pressekreterare ger också hon sken av att utrikesflykten är ett faktum: “Om det finns ett beslut om att en person ska utvisas och den lämnar landet så får man anse att den personen är verkställd.”

Och därmed skulle ‘fallet alltså vara uppklarat’. Så perfekt att El Nadi valde att göra tvärtemot vad han själv yrkat för att slippa, vad bra att han frivilligt lämnat det land han var en säkerhetsrisk för. Men vad säger man i det land han nu vistas i? Och våra grannländer som fortfarande saknar gränskontroller mot Sverige, är man nöjda med hur det här skötts? Ett steg närmare visakrav skulle jag tro att vi kommit. Trippeldumheter brukar i längden inte tolereras någonstans, hade detta varit ett dataspel så hade Sverige just förlorat minst ett liv. Frågan är hur många vi har kvar.

Detta luktar mygel lång väg. Och jag har bara två tänkbara svar på vad som faktiskt kan ha hänt:

1. Vi har en mordgalen islamist på rymmen i Sverige, men myndigheterna och MSM vill få oss att tro att han är någon annanstans. Alla får hoppas att han grips innan han hinner agera.
2. Säpo har tagit lagen i egna händer och gjort processen kort med El Nadi, alternativt gjort sig besväret att förflytta honom tvångsvis ut ur landet, rakt emot Migrationsverkets anvisningar.

Av dessa två är tyvärr det jag tror och det jag hoppas på inte detsamma.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

English Summary

Six fundamental islamists, has been regarded by Swedish Intellegence police, Säpo, as such serious threats to our country that they must be deported. Deportation has been finally decided by the government, but to everyones surprise, the government decision was overruled (!) by officials at the Migration authority. What is considered by them as a danger for prosecutions in their home countries makes it impossible to send them out of the country. Thus, there is no consideration taken to the fact that their presence here is expressed as ‘too dangerous for Sweden’. According to the UN Refugee Convention, Article 33, p. 2, this is wrong, such considerations can be made. There should thus be no problem deporting these men.

Even more astounding, these highly dangerous terrorist symphathisers are then not put in custody or anything alike. No watchmen or even elecronic hobble devices to make sure they do not escape. Instead they are supposed to, on volontary basis report their whereabouts to the nearest police office. El Nadi stops doing this already October 4th, but since he does not even have to report every day, it takes until the 8th when this is noted. And int takes ten days before his escape is considered a fact. And another nine days before this is reported to the Swedish public.

We must unfortunately assume that the same very well may have happened with the other five national security threats. The police may already have noted their absence but is still hoping for them to come back, before making it official.

Yes, this is criminally stupid. Three times over. Or just criminal. Heydays continue for conspiration theorists in Sweden.

UN does not forbid deportation, in case the refugee is considered a security threat.
Publicerad Lämna en kommentar

Fem islamister utvisade. 2495 kvar – minst.


Först: Enligt den nederländske forskaren Rud Koopmans enkäter anser 2/3 av muslimerna att deras egna religiösa sharialagar står över den sekulära lagen. En klar majoritet är homofoba och nära hälften är antisemiter. Sådana statistiska sanningar förnekas kategoriskt av läsarkommentarer till DN-artikeln, av politiskt etablissemang och inte minst av imamerna, som genomgående hävdar att problemen bara finns hos ‘fundamentalisterna’, enligt dem ett närmast försumbart fåtal. Men Koopmans rön bekräftas av andra islamforskare, bl a professor Felice Dassetto i Belgien.
*
Grunden till islams problem är den oföränderliga synen på Koranen, som ingen auktoritet vill eller förmår ändra. Den medeltida och aggressiva statslära som Koranen förmedlar försvårar, såsom den tolkas, inte bara integrationen, den är ett direkt hot mot världsfreden. Koopmans är mycket kritisk till påståendet att endast en liten minoritet av muslimerna är fundamentalister, det är direkt felaktigt enligt hans undersökningar, genomförda under mer än 20 års forskning. Medan ca 40-45% av muslimerna kan definieras som fundamentalister, så är motsvarande siffra bland troende kristna bara 5-10%.
*
Den kristna bibeln medges av varje troende kristen, hur extremt fundamentalistiska de aän är, vara skriven av människor, inte av gud. Detta har medgett löpande omtolkningar, i takt med samhället. I själva verket har kristendomen därmed tillåtits fungera som ett fundament för vår demokrati. Islam är motsatsen till detta.
*
Det ovan skrivna lades in som läsarkommentar på DN Ifrågasätt, tillsammans med två källänkar och censurerades bort efter två minuter, med motiveringen: Underbygg dina egna argument med fakta och referenser.”DN Ifrågasätt drar sig inte längre för att använda rena god dag yxskaftformuleringar alltså. De stjäl min tid och de motarbetar mig i debatten konstant.
*
Här är utdrag vad de sex haft för sig – och hur de ’straffats’ tidigare:
Abo Raad, imam, Gävle, 53 år, känd terrorsympatisör sedan 2005. På facebook 2014 hyllade han IS inbrytning i norra Irak. Klarat sig undan åtal för terrorfinansiering och fick istället 416.000 kronor i statsbidrag.
*
Abo Raads son, 34 år, fälld för att ha mordhotat Gävle Dagblads chefredaktör och ansvarig utgivare för att de granskat fadern. Hovrätten såg till att mildra domen till dagsböter och villkorligt.
*
Abdel Nasser El Nadi, VD för muslimska Vetenskapsskolan i Göteborg, med i Shariakommitten, Islamska förbundet ’för social utveckling’ tillsammans med Abo Raad, samt aktiv i Sveriges Förenade Muslimer. Hittills inte straffad alls för sina aktiviteter – ser inte ut att utvisas nu heller.
*
Imam Umeå, 48 år, täta band med extremister i Gävle och Örebro. Dottern omplacerad efter hedersrelaterat våld i hemmet, fysisk och psykisk misshandel. Hittills inte straffad alls.
*
Imam Västerås, 52 år, nära band med Abu Raad och Uppsalamoskén. Vill bilda salafistiskt riksförbund. Hittills inte straffad alls.
*
Imam Gävle, 38 år, har begärts utlämnad för bl a utpressning och mordförsök i Ryssland, begått flera brott i Sverige, bl a stölder och häleri. Fick 8 månaders fängelse, men yrkandet om utvisning avvisades.
*
Fem av de här ska nu alltså utvisas. ”Säpo anser att männen under en längre tid och i stor utsträckning har bidragit till våldsbejakande islamistisk radikalisering och utgör en säkerhetsrisk för Sverige.”
*
”Att Säkerhetspolisen agerar först nu mot männen trots att man haft dem på sin radar i flera år tror Magnus Ranstorp beror på den snabbt ökande tillväxten för radikalisering och att det skapar turbulens och osäkerhet när nyckelpersonerna försvinner. Men också för att deras ideologi utgör ett hot mot våra demokratiska fri- och rättigheter.”
*
Man sprider systematiskt sina extremistiska budskap via skolor, på företag och inom välfärdssektorn. Vetenskapsskolan var tänkt att bli störst i Sverige. En annan fråga som ’borde belysas’ är den utländska finansieringen och hur den påverkar de muslimska trossamfunden – och vår demokrati. Jag satte ’belysa’ inom citattecken för det är baske mig inget vi behöver fundera över. Men enligt Ranstorp är det inte ens någon myndighet som äger den frågan.
*
Utvisningsbesluten är enligt en särskild lag, om Särskild Utlänningskontroll. Säpo har inte direkt överutnyttjat denna lag, och hittills har Migrationsverket alltid följt Säpos yrkande. Men enligt Säpo finns det 2500 terrorbenägna islamistiska salafister i Sverige. Nu återstår att se hur det går med utvisningarna av de här fem: Abo Raads advokat har överklagat för stackats Abo kommer enligt honom ’riskera att råka mycket illa ut’.
*
Skulle överrätterna ändra beslutet så kan det ske med prejudicerande verkan, och i så fall har vi fått ännu en tandlös utvisningsparagraf. Måtte alltså inte aktivistdomarna få klorna i detta rättsfall. För enligt aktivisterna är ingripanden mot 5 av 2500 inte 2495 för lite utan 5 för mycket.
*
Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://www.dn.se/nyheter/sverige/terrorexpert-imamerna-nav-for-valdsbejakande-islamism/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/terrorexpert-imamerna-nav-for-valdsbejakande-islamism/

https://www.document.no/2019/03/03/et-verdensbilde-kraklerer-ruud-koopmans-har-forsket-i-integration-i-mere-end-20-ar-og-han-kan-ikke-pege-pa-et-eneste-vestligt-land-der-har-succes-med-at-integrere-muslimer/?fbclid=IwAR0EFobJgSLKk4yf6xBvJkRtc4zaTcuWynBcenNlJU6cK_dtw2eLdBDmt8k