Publicerad Lämna en kommentar

Rättsrötan är värre än vi tror – fd polis avslöjar hur rättsväsende och polis genomsyras av korruption

Det här YouTube-klippet har redan fått stor spridning – och förtjänar att spridas ännu mer. För alla som vid det här laget börjar känna en tveksamhet när det gäller hur vår anonyme efterträdare som RPC efter Dan Eliasson sköter sitt jobb, är det här tyvärr en bekräftelse på att saker och ting inte alls har blivit bättre. I bästa fall är det status quo. Men troligen sämre.
pol
Conny Andersson är före detta polis och ‘snut’ – vad han själv kallar dem som lägger hjärta i sitt arbete och engagerar sig. En grupp som blir färre och färre inom polisen, eftersom de inte alls är uppskattade av ledningen. De gör ju nämligen inte som man säger.
*
CA beskriver en organisation som var i förfall redan på 90-talet, då Göran Lindberg ‘Kapten Klänning’ var rektor på polishögskolan och välkomnade nya rekryter med orden att ‘ni inte ska tro att ni är något’. Och där facket tvingade alla att gå med innan de ens hunnit starta utbildningen. Att göra karriär inom polisen utan att vara fackansluten, fick alla klart för sig, det var en omöjlighet. Men CA vägrade. Redan där hade han skaffat sig mäktiga fiender.
*
Under sin impopulära chef Ulf – en man som hör till dem som vill stoppa brottsligheten med flygblad och som vid ett tillfälle uttryckligen krävde av CA att låta ett gäng vara ifred – jobbade CA i Västerort, omfattande även Järvafältet. Eftersom CA satte hårt mot hårt levde han under ständigt hot och bar vapen 24/7. Det handlade om att bryta upp de maffialiknande gäng som börjat dyka upp lite här och var – och som idag finns överallt. Men CA och hans kolleger bekämpade dem effektivt – och var därför mäkta impopulära. Även bland ledande poliser.
*
Chefen Ulfs gode vän, med initialerna SS, fick snabbt ett horn i sidan på CA och började okynnesanmäla honom för diverse påstådda missgrepp i tjänsteutövningen. Lite ironiskt eftersom SS under 80-talet varit med i den beryktade basebollligan inom Norrmalmspiketen. CA fick snart klart för sig att SS antipati också hade personliga skäl: SS egen son tillhörde svansen i ett av gängen som CA jagade.
*
Svea hovrätts justitiemord skapar ny praxis
Här kommer vi till en avgörande punkt: en på moped flyende gängmedlem prejas av CA som sätter handfängsel på denne. SS ser till att detta leder till domstolsprocess och medan tingsrätten friar, så döms CA i hovrätten till villkorligt fängelse, såväl för prejningen som för handfängslet. En exempellös dom med närmast prejudicerande effekt, eftersom poliser med självbevarelsedrift sedan dess naturligtvis tänker sig noga för innan de ingriper mot buset. Ordern att titta åt ett annat håll är liksom lättare att lyda nu.
*
Som CA förklarar så är det dock varje polismans skyldighet att ingripa vid pågående brott, ett skall-krav. Och rättigheten att bruka våld vid gripande är lika tydligt inskriven i Polislagen. Möjligheten att stoppa den flyende på annat sätt fanns inte. Och som ensam polis är det lika omöjligt att hantera en fånge utan att fängsla denne. Svea hovrätts dom är utan tvivel ett justitiemord. Icke desto mindre var CA:s chefer och fack överens om att CA skulle sparkas.
*
SS lyckades nå till denna punkt genom att 1. utnyttja sina mediekontakter för att svärta ned CA. Alla stora tidningar skrev om ‘övergreppet’ och om ‘tystnadskulturen’ inom polisen – sanningar som ironiskt nog gällde SS Baseballiga, men som nu användes mot CA, och 2. med vänner inom åklagarmyndigheten, en fd arbetskamrat inom försvarsmakten som drev de ärenden SS ville, rätt eller orätt.
*
Dåvarande polischef Sten Heckser räddade visserligen kvar CA, men alla hans kontakter var borta – ingen ville eller vågade vara kompis med honom längre – ingen vågade öppet stötta hans version. CA tog till slut konsekvensen och slutade frivilligt. Några dagar senare kommer beskedet att SS åkt fast för våldtäkt. Han hade precis som Kapten Klänning sysselsatt sig med att förgripa sig på unga flickor, även under 15 år. Rader av övergrepp, de han fälldes för gav honom ett (1)! års fängelse – med rätt åklagare. Trots detta är det fortfarande nästan ingen av de gamla kollegerna som vågat säga det öppet: “Du hade rätt Conny”. Man skäms.
*
På frågan hur situationen är nu svarar CA, utan att tveka: mycket värre. Polisen är i en nedåtgående spiral. Problemet är inte polisen på gatan. Det finns fortfarande många goda krafter kvar – men de förtvivlar, för de är vingklippta och motarbetas ständigt. Och de sanna ‘snutarna’ fortsätter att därför att lämna organisationen. Visst finns det ärliga personer även inom ledningen. Men de är om inte i minoritet, så iaf helt dominerade av dem som istället har det outtalade målet att istället bryta ned organisationen och hellre anställer nya lättstyrda rekryter, än behåller dem som kan något. Den som vågar höja rösten åker ut.
*
Motivet – ‘konspirationsteorin’ är närmast sanningen
Varför? Detta är förstås den avgörande och mycket svåra frågan. Eftersom vi alla ryggar för svaret. Det känns så osannolikt. Så konspirationsteoretiskt. Och så fruktansvärt obehagligt. Men med Ockhams rakkniv är det svårt att komma till något annat svar än Connys eget: man tjänar på det här. Somliga. De korrupta. Och det handlar om nätverk som sträcker sig över båda sidor om lagen. Gemensamma intressen förenar dem. Det behöver inte handla om direkta mutor, pengar är bara en indirekt del. Välbetalda jobb, karriär, nätverk, vänskapskorruption, erkännande i media och omgivning – kapten Klänning blev ju t ex vald till ‘Årets feminist’ (det var innan man visste att han var pedofil). Men när polisen har familjeband med buset, som i SS fall, eller begår allvarliga brott själva, så är mutor och bestickning givetvis också mycket tänkbara. Liksom hot och påtryckningar.
*
Vid Rinkebykravallerna för två år sedan stod polisen och tittade på, beordade att avvakta, trots att människors liv och hälsa var satta i fara. Ansvarigt polisbefäl har inte dömts, eller ens åtalats. Trots flagrant brott mot Polislagen. Hans namn var i tidningen, DN. Ingen skrev om brottet. Ingen åklagare fick uttala sig. Detta visar på omfattningen av korruptionen. Vi kan tyvärr inte alls utgå ifrån att SS och Kapten Klänning är undantag, som bäst är de ytterligheter. Och för att de skulle få det svängrum som de fått i polisen, så hade de skaffat sig de rätta åsikterna. Dessa kommer uppifrån. Och det handlar om att bryta ned ordningsmakt och försvar, samhällets våldskapital, så att det går de styrandes ärenden.
*
Om målet är att göra Sverige mångkulturellt och fortsätta importera valboskap, så är det heller ingen nackdel att de nytillkomna ges ‘rimliga inkomstmöjligheter’, även när bidragen sinar. För den som har skydd att erbjuda uppstår nya inkomstmöjligheter likaså. I ett samhälle där brottsligheten tillåts vara en god och säker inkomst, så har även den outbildade möjlighet att försörja sig och göra karriär.
*
Och för de styrande är makten och inkomstmöjligheterna större än för några andra. De som med ett telefonsamtal till rätt åklagare kan få ett ärende att starta eller läggas ned. Och helt andra kontrollmöjligheter öppnar sig, hur den stora massan ska dompteras, dem som ska betala kalaset, när dessa till slut inser och accepterar det fina i kråksången. Den som höjer rösten och protesterar kan så lätt hamna i fängelse istället för de kriminella som borde vara där. När såväl polis, åklagare och domare fått en politiskt korrekt skolning, så är det ju inte längre lagen utan åsiktskompisen i nätverket som betyder något.
Det är dit vi är på väg. Snabbare än vad de flesta vill eller kan tro.
*
Magnus StenlundSunt Förnuft