Publicerad 1 kommentar

Klimatet? Nej, nej. Makten. Och den egna välfärden.

Bilden avser världsledarnas privatjetar vid mötet ‘Climate Change Summit’ i Davos, då den s k klimatkrisen diskuterades. Samma elit har beställningar på flera plan. 240 mdr kronor per år under det kommande decenniet. Enligt The Guardian handlar det om klimataktivister som Leonardo di Caprio, Al Gore och John Travolta bl a. Den sistnämnde har själv redan fem plan. Nej, det handlar inte om ironi. Det finns ingen anledning att misstro siffrorna. I takt med att klyftorna mellan de superrika och alla övriga växer, så är det så klart viktigt att diskutera klimatet. Om man lyckas fokusera på detta så kan man undvika att fokusera på klyftan. Det är givetvis en poäng i sig självt.


Om man sedan kan ta sig till mötet på något annat sätt eller inte är egalt. Det är ju inte så att de här ledarna tror på riktigt att det spelar roll hur de beter sig, vare sig som förebilder eller i form av konkreta utsläpp på marginalen. De gigantiska CO2-utsläpp som krävs per resande individ för att tillverka och resa med privatjet är ju ändå en bara en liten molnsudd på himlen.

ur Fria Tider, ingen nyhetsrapportering världsledarna störs så mycket av.

De här människorna värderar sin egen tid betydligt högre. Och de är lika måna om att imponera på varandra. Ni förstår att det är ju också viktigt att markera tillhörighet och betydelse inför ett sådant här möte – man kan inte förvänta sig att bli tagen på allvar om man anländer med reguljärflyg och taxi. Än mindre om man skulle tagit tåg och buss – då är man ju wacko, ett freak som gått på hela Greta-prylen som den var hens egen, då har man ingens förtroende.

För de här människorna handlar det om att inte hamna utanför, att vara med i loopen. När världen går i riktning mot mer klimatpanik är det viktigt att hålla sig a jour: hur seriöst måste jag ta det här? Hur kan jag försäkra mig om att få vara med på ett hörn, behålla min makt – eller kanske öka den? Mina företag, vad gynnar dem och hur ska jag manövrera för att de ska gynnas mer – och framförallt säkerställa att de inte hamnar på efterkälken?

Borde de inte också fråga sig: mina väljare, hur ska jag möta dem, hur gynnas de på bästa sätt? Det kan man tycka. Men det är det enda vi kan vara säkra på att man inte gör. Raden med privatflyg visar istället på en total arrogans; de är så säkra på sin kontroll över media att det inte finns anledning för dem att ens låtsas vara klimatmedvetna. De vet att det kommer spridas (sådan här) negativ rapportering på nätmedia, men det är inom en alltför liten krets för att det ska spela roll för dem.

Magnus Stenlund

Sunt Förnuft på facebook


https://www.friatider.se/v-rldselitens-k-p-av-privatjet-skenar

https://www.breitbart.com/europe/2018/01/24/private-jets-davos-climate-change/