Publicerad 5 kommentarer

Verkligt antal döda är större än rapporterat. Jo, detta är FHM:s egen statistik. Än mer skrämmande: hur denna beskrivs i media.

Lögn, förbannad dikt och statistik

Kanske tycker du, som en stor del av svenska folket, att statistik är till för andra att tolka. Ja, då går det som det går. Dessa diagram är just nu anledningen till att Folkhälsan påstår sig se med tillförsikt på utvecklingen och att Anders Tegnell påstår att kurvorna planar ut, medan Löfvens popularitet bara ökar. Men allt detta är dödligt fel dragna slutsatser, och det är inte särskilt svårt att förstå varför.

FHM förbättrar dödsfallsstatistiken, så att man placerar dödsfall på den dag döden inträffade, inte när döden först rapporterades, vilket kan vara flera dagar senare. Konsekvensen är bl a att det ser mer ut som en avplanande kurva. Åtminstone fram t o m 6/4. Redan 9/4 ger kurvan ett brantare intryck, om man inte är naiv nog att inbilla sig att de tre sista dagarna i serien kommer stå sig.

Anders Tegnell har länge talat om den ‘utplanande kurvan’. Som jag redan tidigare förklarat är det en billig illusion han använder för att få fram en sådan. FHM vägrar nämligen att jämföra antalet rapporterade döda från dag-till-dag, utan vill återlägga dessa döda till den dag de faktiskt avlidit. Det är inte något formellt fel med det, men det innebär att man jämför äpplen och päron. Både i förhållande till andra länder och de antal som rapporterats för Sverige tidigare. Sifferserien blir också mer och mer ofullständig ju närmare dagens datum man kommer och därmed svårare att använda för någon form av prognos. Ja, den är rent av kraftigt underskattande ju närmare det senaste rapportdatumet man kommer, eftersom det återstår många eftersläpande dödsfall som ännu inte rapporterats för dessa dagar. Jag gjorde en enkel prognos på detta redan efter FHM:s beslut att ändra dödsfallsstatistiken, d v s i tisdags, då Tegnell visade dem och förklarade att han i dessa såg en utplanande kurva.

Ackumulerade dödsfall t om 6/4 (dag 24 från utbrottet): FHM (grön linje) placerar dödsfallen på den dag personen avlidit), Blå linje visar inrapporterade avlidna respektive dag, rosa linje min enkla prognos baserad på fortsatt inrapportering.

Min prognos i rosa baserades på 1. att nya inrapporterade avlidna efter 6/4, dag 24, på samma sätt kan förväntas ha inträffat på tidigare datum längre bak i tiden, och 2. att Sverige följer Italien. Det baserade jag på en likhet i kurvorna för de närmast följande dagarna. Sverige har dock generellt legat högre än Italien (givet att man sätter 14/3 som startdag för utbrottet i Sverige och 22/2 för Italien, dagen då de båda länderna fick sitt andra rapporterade dödsfall). Skillnaden förklaras av att Stockholm, som i stort följer Lombardiet, utgör en större andel av Sveriges befolkning än vad Lombardiet utgör av Italiens, övriga Sveriges ligger något lägre än ‘rest-Italien’.

Min prognos stod sig. Redan FHM:s siffror t o m 9/4 visar detta.

Nu gjorde jag efter tre dagar en jämförelse mellan FHM:s tidigare dataserie, dödsfall fram t o m 6/4, och med deras senaste t o m 9/4. Som jag befarade har man fortsatt att fylla på med avlidna på datum som sedan länge är passerade. Korrigeringar har gjorts ända tillbaka till 17/3, jämfört med för bara tre dagar sen alltså. Hela 35 ‘nya’ dödsfall har infallit i mars, men tydligtvis rapporterats först efter 6/4. Jämför man med vad som hade rapporterats per den sista mars så stiger det ackumulerade antalet avlidna från 180 till 323, d v s nästan 80%.

Som framgår fortsätter FHM att flytta de inrapporterade dödsfallen tillbaka i tiden (skillnaden mellan röd och blå kurva fram t o m dag 24 (6/4) härrör alltså från vad som inrapporterats efter dag 24. Det innebär att kurvan blir allt brantare, ända till de absolut senaste dagarna, som vi måste utgå ifrån kommer fyllas på med nya dödsfall när man hunnit bearbeta statistiken under de närmast följande dagarna främst men i några fall flera veckor senare.

Det här är alltså FHM:s egna siffror, eller snarare: de som rapporterats till dem. De förefaller mer än lovligt oprecisa. Hur kan man t ex ha så många dödsfall (20 st per 6/4, 12 st per 9/4) som inte ens har ett fastställt dödsdatum? Över helgerna är dödstalen notoriskt underrapporterade, med påföljande höga tal för måndagar och tisdagar. Någon motsvarighet till dessa slappa helgrutiner går inte att avläsa vare sig i Italiens eller Norges siffror. Personligen har jag liten förståelse varför de svenska statistiken ska vara så undermålig, avseende det viktigaste, mest definitiva och enklast fastställbara nyckeltalet vi har för att kunna prognostisera kommande vårdbehov och vilka framtida åtgärder som bör vidtas för att förhindra smittspridning, och för att kunna ge ett trovärdigt slutdatum för när karantänen kan hävas. Men så illa tycks det ju vara och det är helt i linje skulle jag vilja förmoda, med hur FHM sätter sina prioriteringar. Dödsfallen har man inte ens ansett vara nog viktiga för att göra en prognos på.

En ny säkrare, och ännu mer skrämmande bedömning t o m 9/4.

Låt oss just nu inte dra mer långtgående slutsatser än så. D v s sådana som att hävda att FHM medvetet behandlat siffrorna så här, för att kunna presentera lägre siffror så länge det var möjligt – och att man nu flyttar tillbaka dödsfallen till redan passerade datum, för att avsiktligt skapa illusionen av en vikande trend. Oavsett om det är så eller ej, så visar statistiken – för den som vill se – något mycket skrämmande: Sveriges dödsfallssiffror är betydligt högre än vad som rapporterats. Och de stiger dessutom ännu snabbare än vad vi kunnat se när vi tittat på rapporteringsdagen. Det är ett axiom, när statistiken släpar. Och vi måste räkna med att man kommer tvingas återlägga ännu fler dödsfall till de redan rapporterade även framdeles. Min bedömning bygger på att eftersläpningen fortsätter att vara lika stor som FHM hittills rapporterat:

Prognosen (lila) innebär inte bara att faktiska dödsfall är betydligt fler än vad som hittills inrapporterats, utan också att antalet ökar snabbare.

Det betyder att vi inte får en slutligt fastställd dödsfallsstatistik t o m dag 27 (9/4) förrän dag 45, d v s 27/4. Rent matematiskt innebär denna slutgiltiga statistik 44% fler dödsfall per 9/4 än vad som rapporterats preliminärt. Det innebär också att trenden är betydligt brantare än vad vi kunnat avläsa.

Jag vill hävda att det finns mycket som talar för att min enkla analys är korrekt. Nu börjar vi se stora ‘hopp’ i kurvorna för enskilda regioner, t ex Gävleborg och Uppsala, som inte tidigare tillsynes varit drabbade så hårt. Sådana hopp visar att rapporteringen brustit. Observera att det här faktiskt är FHM:s egna siffror. Det är inte någon trendframskrivning i sig, utan ren matematik, en prognos avseende dåtiden, inte framtiden. Detta borde alltså vara fullt klarlagt även för Anders Tegnell och hans kolleger. Ändå har han under hela veckan fortsatt tala om ‘en avplanande kurva’. Detta är faktiskt mer oroande än siffrorna i sig. För det betyder att fel beslut kommer fortsätta att fattas. Svenska folket invaggas i en falsk säkerhet och man släpper på självvalda restriktioner. Näringslivet kommer få luft under vingarna, som snart visar sig inte bära alls. Och förstås, Löfvens popularitetssiffror kommer fortsätta att stiga.

Vad av dessa onda ting kan möjligen förklara varför man fortsätter att mata oss med lögner? Ni får gissa själva. Och det allra mest skrämmande: vad säger det samlade pressuppbådet när de matas med dessa uppenbara feltolkningar?

‘Pip’.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

5 reaktioner på “Verkligt antal döda är större än rapporterat. Jo, detta är FHM:s egen statistik. Än mer skrämmande: hur denna beskrivs i media.

 1. Bra förklarat!

  Men det är värre än så. Under perioden 15-25 mars fanns det, förutom de dödsfall som rapporterats som orsakade av Corona, en överdödlighet på ungefär 120 personer, om man jämför med hur många som totalt avled 1 januari till 14 mars 2020 jämfört med ett snitt för samma period 2015-2019.

  Detta baserat på de siffror om antal avlidna per dag som SCB släppte i början på veckan.

  Nya siffror kommer nästa vecka och då misstänker jag att den trenden blir ännu tydligare.

  1. Så kan det vara. Jag vill dock inte komplicera saken med detta. Just överdödligheten är redan flaggat för att man kommer titta på. Men då ska man ha klart för sig att det finns faktorer som verkar åt båda håll. Medan Corona tar vårdresurser och ambulanser i anspråk för andra behövande, liksom att blodbrist kan uppstå, så kan vi räkna med att färre än normalt faktiskt dör i annat, på grund av den isolering och hemmavistelse som många nu är påbjuden/rekommenderad. Det gäller såväl annan influensa som arbetsplatsolyckor och våldsamheter på stan. Det jag är rädd för är också att Corona inte rapporteras som dödsorsak på äldreboenden eller hemma, eller ens på sjukhus, om man inte blivit testad, och detta även om man har haft symptom.

  2. Det där med “överdödlighet” är problematiskt! Mot bakgrund av vilka fakta har du kalkylerat sådan överdödlighet?

   Att vi skulle ha ett ökat antal dagliga döda, kan t ex bero på att de årskuller ca 80 år gamla, som står i tur att avlida naturligt, nu är så pass större att detta avspeglas i naturligt döda, d v s 2-3 fler per dygn.

 2. Trist att försöka rida på obildade människors oändliga katastroflängtan.

  “REUTERS1:12
  Coronavirus strikes at heart of British politics
  The coronavirus outbreak at the heart of the UK government spread on Monday with Prime Minister Boris Johnson’s senior adviser, Dominic Cummings,…
  Statisticians are looking to Germany for clues as to what the virus outcome might be.
  Italy’s numbers appear worryingly high, but experts say that is because every person who dies with coronavirus is recorded as dying from it.
  “Only 12 per cent of death certificates (of people listed as dying from coronavirus) have shown a direct causality from coronavirus,” said Professor Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s health ministry.
  “The way in which we code deaths in our country is very generous in the sense that all the people who die in hospitals with the coronavirus are deemed to be dying of the coronavirus.’’
  He said while 12 per cent of death certificates have shown a direct causality from coronavirus, the other 88 per cent of deaths had least one comorbidity – and many had two or three. Each year in Italy there are 17,000 deaths from influenza.
  In Germany, on the other hand, any underlying health conditions – often heart disease – are usually noted as the cause of death, rather than the coronavirus.
  Germany has also tested a broader spectrum of the population – including children and those who showed the mildest of symptoms at the earliest stages, including contacts of known infections – rather than the Italian and British methods of mainly testing the very sick who have been hospitalised.
  Germany says they have found 63,000 infections, of which there have been 545 deaths, a death rate of 7 per 1m population.
  In Italy their 11,000 deaths equates to around 178 deaths per 1m of population.”

  Vi ser i framtiden om fler avlidit av denna influensa än tidigare, för Italien handlar det om 15-25000 var vinter.

  Jag anser att Italien (med fler) blåser upp dödstalen med faktor 8 för att kunna pressa EU (Tyskland på mer pengar) medans Tyskland inte har samma motiv och därför redovisar mer korrekt.

  1. Antalet döda är den minst lättmanipulerade datan vi har, men den kan, som i Sverige underskattas, om vi väljer att enbart tolka de som testats positivt före sin död, som Coronadödsfall. I länder, som USA, där man även inkluderar dem med symptom, som inte testats, så är siffrorna högre, men är det ‘uppblåsta’ siffror? Sannolikt närmare det korrekta antalet. Relationen döda i förhållande till smittade beror främst på hur många som testats. Tyskland har ett massivt testprogram. Sverige testar så få som möjligt, vilket minskar antal dödsfall, men antal smittfall ännu mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *