Publicerad Lämna en kommentar

Hur kommer det sig att de värsta klimatalarmisterna samtidigt nästan alltid älskar flyktinginvandring?

Läsarkommentaren på bilden är gjord på en insändares debattinlägg. Författaren till artikeln påpekar klokt att befolkningsökningen sannolikt är vår planets värsta hot. Att många faktiskt verkar kunna enas om detta, både bland alarmister och skeptiker är ju bra. Betydligt mer insiktsfullt än Isabella Lövins klimatavtal, som inte nämner befolkningsfrågan med ett ord.


Mindre bra är att en åsikt som DN-läsaren Bo Magnussons tillåts få stå kvar, ounderbyggt och med 20 gillningar, en av de mest populära kommentarerna alltså. Detta är ett sätt att sprida ren desinformation och befästa de likasinnades redan alltför cementerades vrångföreställningar; det finns ju faktiskt väl underbyggda vetenskapliga undersökningar som visar hur fel Bo har.

Att man som klimatalarmist också vill flytta människor hit visar en sak tydligare än något annat: inkonsekvensen i dessa människors tänkande. En inkonsekvens som diskvalificerar alla deras övriga åsikter också, enligt min mening, och som förklarar hur man t ex kan mena att klimathotet är så livsviktigt, samtidigt som man själv flyger i både arbetet som på semestern, slänger mat och vaskar champagne, och framförallt konsekvent är emot kärnkraft. Man måste för att bete sig så paradoxalt vara lågbegåvad och/eller extremt indoktrinerad. Eller så är man bara helt enkelt ond, och gör det för att det tjänar personliga egoistiska intressen.

Människor i Afrika har ett mindre klimatavryck säger man, men eftersom man är så många och blir så ännu många fler spelar det liten roll: det är här all väsentlig ökning av de fossila bränslena kommer användas. Man mäter inte heller våra ev. ‘klimatintäkter’, vad kunniga människor med resurser kan göra för klimatet, utan bara våra och deras ‘klimatkostnad’. Tar man hit dem ökar denna kostnad kraftigt, och resan hit är förstås bara en försumbar del i den ökningen.

Men ännu viktigare: tyvärr finns det få ‘klimatintäkter’ som flytten lär bidra med – ytterst få av dessa (bidrags-)flyktingar blir ju ens ekonomiskt närande i vårt samhälle, än färre blir det ur klimatsynvinkel. Dvs man lär inte bidra med nya klimatsmarta idéer, eller uppfinna energieffektiva tekniska lösningar, eftersom man inte hör till dem som vill eller kan utbildas. Inte heller är sannolikheten stor att man bidrar med investeringar i sådana tekniker, tvärtom sänker man svenskt välstånd och gör utrymmet för sådana investeringar mindre.

Den där klimatintäktssidan finns alltså bara som en potential i länder med ekonomiskt välstånd och hög utbildning. Detta glömmer gärna alarmisterna, som istället vill att vi ska ha flerbarnsskam. Men det är i MENA, södra Asien och framförallt söder om Sahara som detta budskap måste ut – åtminstone måste man söder om Sahara erbjudas större möjligheter att få preventivmedel. I MENA vet vi att man inte vill ha sådana – det är ett ännu större problem. Som – som vanligt – hänger samman med islam.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://www.dn.se/asikt/befolkningsokningen-viktigare-an-klimatfragan/

https://www.facebook.com/VImedSuntFornuft/posts/654776354953206?__tn__=K-R

Publicerad Lämna en kommentar

Nya ’hållbarhetsregler’ för pensionsfondernas placeringar fr o m i år.

Så. Svenskarna drabbas av reduktion på reduktion avseende sina pensionsmedel. Stöld är inte fel ord att använda. Tjuvarna är regering och riksdag. Världens högsta skatter och neddragningar inom välfärd, polis, försvar, skola etc räcker nämligen inte till. Problemen beror på total misskötsel, och är till för ett ändamål som man till varje pris vill hålla hemlig, den skenande invandringen. Men detta räcker inte heller.
*
Nu ska kostnaden för politisk korrekthet i klimatreligionens namn läggas ovanpå detta. Institutioner som har att förvalta mitt och ditt pensionskapital ska ta politiska hänsyn. Åsikter som många av oss inte håller med om ska bestämma hur man får placera. Politiker är satta för att sköta sitt. Men nu har alltså Löfven och Lövin bestämt sig för att även lägga sina labbar i något de bevisligen inte vet någonting om alls. Hur man hanterar pengar.
*
Det är en skam att de självtillräckliga, och välavlönade riksdagsungdomarna ska lägga detta extra ok på en generation som fött dem tills de gick ur skolan vid 31. Att de inte fattar att de också gör sig själva samma otjänst – och sin egen generation – visar tyvärr att beteendet är mindre sinistert än suicidalt. Tyvärr, eftersom det brukar vara lättare att komma tillrätta med ren illvilja än med stupiditet.
*
Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://www.dn.se/ekonomi/ap-fond-ratar-tobak-och-karnvapen/

Publicerad Lämna en kommentar

Gretas klimatextremism: miljösektens budskap blir allt farligare och klimatreligionen är nu uttalat samhällsomstörtande.

Jag har personligen stor tolerans för personer som skryter med sina prestationer, kanske för att jag föredrar intellektuell renhårighet mer än falsk blygsamhet. Men obevisade påståenden om prestationer som aldrig uppnåtts har jag svårt att ta på allvar och de reducerar i mitt tycke trovärdigheten hos dem som fäller sådana kommentarer högst väsentligt.

Nu går Klimat-Greta ut och påstår sig kunna ha fått toppbetyget A i alla ämnen om hon inte klimatstrejkat. Ännu ett skäl att bedöma hennes lika obevisade påståenden om miljön som lika lite värda att lyssna på. Oavsett om hon faktiskt tänkt igenom dem själv eller om de är noggrant genomtänkta reklambyråfloskler lagda i hennes mun, avsedda att fortsätta matcha fram hennes varumärke på optimalt sätt.
*
DN:s hyllningsartikel är lång och säkert varken den första eller den sista. Den beskriver fenomenet Greta från start till mål – ’en av världens mest inflytelserika personer’ – utan ett ord om hur det gick till när begreppet Klimat-Greta lanserades. Detta gör ‘Greta’ till ett mycket obehagligt fenomen, inte bara DN:s utan i stort sett det mesta av västerländsk press förhåller sig lika totalt okritiskt dyrkande till kampanjens budskap som till objektet Greta själv. Att min tämligen oförargligt formulerade bildtext efter bara tre minuter censurerades som läsarkommentar på DN Ifrågasätt gör intrycket ännu starkare: ingen får säga emot.
*
På frågan varför Greta inte ger ’konkreta förslag’, så konstaterar hon praktiskt att det inte är hennes jobb, hon är ju inte utbildad för det – en nog så korrekt iakttagelse som naturligtvis samtidigt borde diskvalificera henne från att uttala sig överhuvudtaget (på ett sätt som ger någon anledning att för medier att referera henne).
*
Desto mer oroväckande är den andra anledningen: Greta-religionen kräver ’ett helt nytt politiskt system för jorden: ”Om vi skulle göra vad utsläppsminskningarna kräver att vi gör, då skulle hela vårt samhälle rasa samman. Det krävs ett nytt system.” För alla som vill – och många som inte vill – är det svårt att inte tolka detta som ett raserande av befintliga demokratier, och införande av klimatdiktatur, ungefär som Väder-Per (Mp) m fl klimatextremister förespråkar.
*
Eftersom de religiösa både är många, unga, dumma och ungefär som tv-sportens Johanna Frändén, längtar så in i norden efter att, citat: ”miljörörelsen blir militant på riktigt”, så är det här uttalandet långt ifrån oförargligt. Varumärket Greta är en opinionsbildande megamaskin. Reklamobjektet Gretas ålder ger lika lite anledning till förlåtande attityd som bebisarna på en blöjannons. Det är inte fråga om naiva – och korkade – uttalanden från en juvenil person – det är megamaskinen som här valt att ge sin enorma sekt en mycket farlig tanke – som sannolikt är noga genomtänkt och formulerad efter minst ett dussin spinndoktorers medverkan.
*
Gretamaskinens extremism har tidigare inte uppmärksammats särskilt, troligen just av det nämnda skälet, reklamobjektets ålder (och barnsliga utseende). Det är ändå märkligt, mht att Gretamaskinen lyckats dra igång något som på global nivå innebär att skolelever uppmuntras att begå olagligheter, ’klimatstrejk’, i en mass-skala som kan få effekter på tilltro till både skola, kunskaper – och demokrati.
*
Att andra sidan av klimatstrejksmyntet faktiskt är miljontals timmar bortkastad undervisning är en enorm skandal, eftersom det officiella Sverige mer eller mindre uppmuntrar till aktivismen. Elever har fått stå i tv-rutan och tala för varan, utan att någon sagt emot. Stora artistuppbåd har trummats fram för att ytterligare locka barnen från skolbänken. En liten notis i Omni är allt som visar att Skolverkets GD pliktskyldigt sagt ifrån, men regeringen och skolministern Anna Ekström har hållit sig nogsamt borta i artiklar som handlar om Gretas strejkande, vilket i praktiken visar att man stöder jippot. Det finns till och med exempel på lärare som mobbat elever som inte velat delta.
*
DN redogör sedan för Gretas betyg, som är A i alla ämnen utom tre (B:n), trots närmast total frånvaro från skolan. Med full närvaro hade hon fått alla A, hävdar hon. Hybris, förstås. Den slutsatsen bortser ju ifrån att reklammaskinen Gretas sannolikt klimatdyrkande lärare då inte hade haft ett miljöreklamobjekt att betygsätta. Objektet Gretas fantasibetyg är väl ägnade att förstärka det kunskapsförakt som klimatstrejkandet utgör en konkret manifestation för, lika mycket som för flummig klimatmedvetenhet. De säger att om man bara är aktivist så ordnar sig allt. De säger också att lärare kan sätta betyg lite som de vill. Eller att den svenska skolan möjligen inte bidrar med kunskap på det sätt som den borde, eftersom man klarar sig lika bra utan undervisning.
*
Sammanfattningsvis: Att miljontals timmar med dyr skatt betald undervisningstid nu gått till spillo med det politiska etablissemangets goda minne är en signal till unga att det går bra att bryta mot lagar, att kunskaper inte är så viktiga – och att miljön kräver att det västerländska demokratiska systemet raseras. Allt i den heliga klimatreligionens namn. Det här är en sekt som börjar bli mycket farlig. Och precis så militant som Johanna Frändén önskar sig.
*
Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://www.dn.se/nyheter/greta-thunberg-om-jag-inte-skolstrejkat-hade-jag-kunnat-fa-a-i-alla-amnen/

Publicerad Lämna en kommentar

Trumps klimatagenda är inte fulare än andras.

Trump påstås göra allt han kan för att mörka en klimatrapport, framtagen av ‘sin egen’ administration. Och Björn Wiman i DN ägnar sig åt lite vanligt Trumphat, så vad är felet med det? En hel del faktiskt. Till att börja med är det han anklagar Trump för legio även bland klimatalarmister. Man döljer ju allt som inte passar de egna syftena. Sedan är ju, som Wiman givetvis vet, Trumps administration långt ifrån Trumps lydiga nickedockor, ungefär som det svenska regeringskansliet är sossarnas. Nej, där gror ofta ett fullkomligt besinnigslöst Trumphat, precis som på DN. Att Trump inte accepterar allt man kokar ihop kanske inte direkt förvånar.

Bristen på en sakligt redogörelse över vad det nu faktiskt är Trump dolt gör det svårt att säga vad som är förkastligt eller tvärtom motiverat. Men i andra källor går det bl a att läsa om att Trump vill förbjuda s k ‘Worst case scenarios’ avseende miljön. Det tycker jag faktiskt låter väldigt klokt. Värsta-möjliga-utfall är sällan mer underbyggda än vilken hollywoodfilm som helst. Och de tenderar att jaga upp människor på ett sätt som helt saknas anledning att göra. Det här är min allmänna kritik av Wimans artikel:
*
Jag försöker hitta sakskälen för och emot Trumps agerande. Det vore ju mer intressant om du redovisade dem, Björn. Liksom dina egna.

Vad som gör klimatskeptikerna mer och mer trovärdiga är ju just den skillnaden att dessa sällan uttrycker sig med den kategoriska stämpling som den här artikeln ger prov på. Ett annat är att man sällan avvisar debatt avseende själva saken.

Medan du Björn, i likhet med andra som hävdar att klimatkrisen är ett axiom, bekvämt lutar er mot argument som ‘95% av alla vetenskapsmän säger så’, som om vetenskap var något slags folkomröstning.

En tredje faktor, som borde vara bekymrande för dem som kan tänka själva, är att verkligheten inte givit alarmisterna rätt hittills. Gång på gång har domedagsprofetiorna slagit fel. Utan att man ens velat reflektera över orsaken.

Idag kan en översvämning eller bortblåst hus på andra sidan jordklotet inte inträffa utan att media slagit upp nyheten. Vi har fått en perception avseende klimatförändringarna som är fullständigt grotesk på grund av detta.
Märkligt nog vill media som DN däremot knappt ens rapportera om att polarisens volym växt till sig, eller att isbjörnarna blivit fler. Ytterligare något som får alarmisternas trovärdighet att sjunka. För om det vore något lurt med dessa uppgifter så skulle vi ju genast få veta det, eller hur?
Slutligen: om det verkligen är så illa, varför inte låta oss leva utan skam våra sista år, istället för att plåga oss med idiotiska tvång som inte hjälper ändå?
*
På detta fick jag ett svar som inte förtjänar särskilt omnämnande, men det handlade om att misstänkliggöra mig som lobbyist för kol- och oljeindustrin. På detta passade jag på att ge ännu ett svar:
*
Sol- och vindkraft svarar för mindre än tre procent av världens energiproduktion. Det är ganska exakt så mycket som fossilbränslena ÖKAR varje år (Illustrerad Vetenskaps temanummer 2018). Med det sagt: 1. ingen som säljer gas, olja eller kol är det minsta praktiskt intresserad av att stoppa alarmismen, den skadar dem inte, de kan t o m heja på lite för sin goodwills skull. 2. Det är en enorm lögn att påstå att de fossila bränslena ska kunna ersättas, ens inom de närmaste 100 åren. 3. Vad vi i Sverige gör – ytterligare – är alltså fullständigt egalt, futilt och meningslöst.

Däremot finns det en organisation vars grundidé lever på att det finns globala hot att samlas kring, vars maktambitioner nu givits tydliga mål, som av somliga, som Väder-Per, kallas ‘nödvändiga för världens överlevnad’. En organisation som får enorma bidrag varje år just för att klimatet framställs som ett sådant hot att t o m global diktatur är nödvändigt. Den organisationen heter FN.


Märkligt är att FN när man adresserar frågan väljer att inte ens ta upp den snabba befolkningsökningen i Afrika. Där skulle man ju annars faktiskt kunna ha något att bidra med. Inte heller att ledande fossilbränslekonsumenter som Kina och Indien (och snart Afrika) naturligtvis inte kommer välja att avstå billig kolkraft, så länge som levnadsstandarden är lägre än den i väst.
*
Mina frågor till alla alarmister är naturligtvis desamma som till Björn. Det sorgliga är att ingen av dem någonsin anser sig behöva ge svar.
*
Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-donald-trumps-forsok-att-strypa-vetenskapen-ar-hans-farligaste-hittills/

https://www.huffpost.com/entry/trump-catastrophic-climate-change-testimony_n_5cfb3eefe4b04e90f1c9b942?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAL7JwNGrYLMeEWz_1laJllMT7lnF7VP1p5Eg0U_AU87u8YQTn7Ps2U8JqIgzHgdGbdSg3HEZLyDUWD0fgXU6oj4vJo6I9qe50PEwITDwbkiYBwOK7fGuoL2VC_lJ6pjzCaz-JRA7SzRycx6y6D0XjmsqCQXPsnw1DreppToOhoSJ

Publicerad Lämna en kommentar

DN gör klimatet till avgörande valfråga i DK

Svensk nationaldag får handla om Danmark, för det är – precis som i äldre tider – måhända där vår nations öde avgörs. Skillnaden är att förr skulle vi sagt riskerar att avgöras, nu är det snarare en from förhoppning. Men är det fortfarande så efter valet?

Danska väljare har röstat fram ett vänsterblock till majoritet i det danska Folketinget. Varför gjorde man något så dumt? Enligt DN berodde det på klimatet. Det är klart DN vill att det ska vara så. Och på sätt och vis kan man ha rätt. I Danmark har nämligen den stora frågan – invandringen – nästan helt desarmerats av Löfvens danska systerparti (s)ocialdemokraterna.
*
Vi som har förstått hur galen den svenska invandringspolitiken är gör ofta danskarna till förebild. Vad vi gärna glömmer bort är att danskarna trots allt är väldigt lika oss i väldigt mycket. Fast aningens mindre extrema. De är inte rasister, även om svensk media och svenska politiker gärna utmålar dem så. Och det betyder bl a att när sossarna går så långt att repatriering, dvs återsändande, är ett legitimt förstahandsmål i immigrationspolitiken, då är det trots allt få som vill gå ännu längre. Man vill ju inte vara ‘rasister’. Dvs bland annat inte se islams onda ideologi för vad den är.
*
I Sverige skulle ett parti som SD sannolikt inte ens finnas om Löfven hade gjort som danska S. Samtidigt så är det danska valet en fingervisning om att det kommer vara mycket svårt, för att inte säga omöjligt att angripa problemen tillräckligt resolut. Det starkt islamkritiska partiet Stram kurs, som vill förbjuda religionen (eller snarare: den totalitära ideologin) får bara 1,8% och missar därmed plats, Dansk Folkepartiet gör ett katastrofval och halveras nästan.
*
Det vill säga, när folket anser att man ‘gjort nog’ så tycker man inte att de invandringskritiska partierna behövs. Det är förstås ett misstag. Och ännu värre är det om man låter sig bli slavar under klimatpolitiska floskler. Men det är fortfarande sju resor bättre än hur det ser ut här i Sverige.
*
De danska sossarna backar någon procent, trots DF:s ras, så det är inte någon total triumf. Och om man lierar sig med de mest extrema vänsterpartierna så kommer politiken inte leda Danmark rätt. Tino Sanandaji, och flera andra, som gissningsvis vill skapa en lite mer ‘respektabel plattform’ för sig själva och komma in i finrummet upprepar ofta att allt inte bara är invandrarnas fel. Det skulle ju även jag kunna göra, om det inte vore för att det gav ett rätt så missvisande intryck.
*
Så här ligger det till: allt är postmodernisternas fel. ALLT. Och deras i särklass största och allvarligaste fel är invandringspolitiken. Största, eftersom den har avgjort mest betydelse för ekonomi och (brist på) välfärd. Allvarligast, därför att den är så stört omöjlig att göra ogjord. Men postmodernisterna går också 100% fel när det gäller (brist på:) yttrandefrihet, (alldeles för mycket:) feminism, antinationalism, kultur- och historierevisionism, marxism, och inte minst klimatreligiösa frågor. Etthundraprocent. Mittenpartier är infekterade, klassiska högerpartier som moderaterna är inte oanfrätta. Men det är vänstern som drivit idéerna.
*
Danmark lär med en vänstermajoritet få dras med många av det postmoderna idégodsets inflammatoriska effekter, och i invandringspolitiken ska bli spännande att se om danska (S) lyckas hålla en tillräckligt stram kurs (sic!). Klimatgalenskaperna krävs uppenbarligen en fullständig avprogramering av befolkningen för att man ska ta sig ur, precis som här. Greta har visat sig vara farligare än vad många trott – en viktig anledning till DF:s tillbakagång utan tvekan och en restriktion för SD:s framgångar i Sverige, där klimatreligionen hotar att få farligare konsekvenser än någon annanstans. Inte ens verkligheten verkar kunna ändra på det.
*
Vad vi i Sverige kan som bäst hoppas på just nu är att komma i en dansk situation. Nämligen att – även om absolut ingenting tyder på det – SAP gör helt om i invandringsfrågan och tar efter sitt danska systerparti. Ett socialdemokratiskt parti som värnar sina kärnväljare, och inte bara talar om utan genomför åtgärder som SD i Sverige bara drömmer om. Det kanske är en modell trots allt, Löfven?


Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://www.dn.se/nyheter/varlden/ingmar-neveus-oron-for-klimatet-avgjorde-valet/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/danmark-pa-vag-mot-vansterregering/
senaste valresultatsuppdatering: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/paludan-tycker-att-han-redan-lyckats

Publicerad 2 kommentarer

Bojkotta XXL

Publicerad 27/5


När näringslivet inte backar sina egna när det blåser, då finns det inga andra kvar som kan sätta något emot pk-folket. Bara det riktiga folket.

Jag förstår själva logiken. Man är ett detaljhandelsföretag. Man är känsliga för vad konsumenterna tycker. Och man vet vilka skriverier som ett anti-pk-uttalande från folk i ledande positioner får. Att sådana skriverier är oundvikliga, eftersom svensk press är en enda stor pk-maskin. Tänk om pk-människorna slutar köpa våra grejor?

Men vänta nu. Det finns faktiskt en annan stor grupp konsumenter. Nämligen folk som inte är pk-människor. Jag tror vi är minst lika många, även om vi vare sig har makten eller pressen bakom oss. Vi måste naturligtvis tydliggöra att XXL:s beslut går rakt emot vår vilja och åsikt. Vi ska bojkotta dem för deras patetiska feghets skull. Och andra företagsledningar till varnagel: inte ett sådant här förhastat beslut till. För det är en snöboll, och den kommer bara rulla snabbare åt fel håll om ni fortsätter att visa total brist på kurage.

Jag brukar skriva om hur vänstern uppvisar feghet. Att det är mobbarna som hamnar till vänster, att det ligger ett sjukdomssyndrom i deras sätt att bete sig. Och att, när de inte längre är skyddade av flocken, faller till föga och gömmer sig direkt. Allt det där står jag för och anser träffande. Men så länge som man har sin mobb bakom sig, då håller man ihop. För är det något vänsterns avgrundsvrål ständigt påminner sina medlemmar om är att ’tillsammans är vi starka’. Där har de rätt.

Därför är det beklämmande att se hur borgerligheten beter sig mot sina egna. Den som begår pk-misstag stämplas omgående, precis som om det varit vänstern själv som dömt. Ni minns väl Reinfeldts första ministär? Hur ministrarna på löpande band sparkades för petitesser. Som att inte ha betalt sin tv-avgift. Denna praxis ser ut att ha blivit allmän. XXL står kanske inte till höger, men de hör till det privata näringsliv där de flesta trots allt har borgerliga sympatier. Det som skrevs av XXL-chefen på fb, att Greta är ”så nära downs man kan komma” måste så klart betraktas som ett övertramp av en man i ansvarsposition. Man kan t o m hävda att det gör honom olämplig för sitt uppdrag, som inte förstått det.

Men att det är Greta som symbol och fenomen som åsyftas fattar ju vem som helst. Och att de allra flesta borgerligt sinnande är helt ense. Man kan också ifrågasätta vad ens personliga politiska åsikter ska ha för betydelse alls, så länge som de uttrycks i den privata sfären. Och var det verkligen formuleringen som föranledde sparkandet, eller var det medieuppmärksamheten och det faktum att chefen helt enkelt hade fel åsikt? XXL är ute på mycket tunn is här. Mediatillpassningen skapar en självcensur som dödar all opposition mot vänsern redan i sin linda.

Vänsterns beteende mot ’sina egna’ skyddslingar är diametralt annorlunda: En vänsterperson sparkas aldrig för subjektivt uttryckta vänsteråsikter, eller ens praktiskt tillämpad vänsterideologi, som t ex att gynna folk med rätt partibok vid anställningar, eller hitta på vänsterjippon under arbetstid. Men skulle de hävda en högeråsikt, hur sann och civiliserat uttryckt den än är, då ligger de risigt till. Se vad som hände Woody Allen efter sina uttalande om metoo: bojkottad direkt – av Amazon.

Givetvis blev min läsarkommentar i DI – riktad som ett öppet brev till fega näringslivstoppar – omgående censurerad av ’Ifrågasätts’ moderator. Jag ska pröva på SvD och DN, så får vi se vad som händer där. Men av läsarkommentarerna att döma så bekräftas både på DI och SvD precis det jag säger: det är munkavle på om Greta i hela näringslivet. Och på DN får vänsterdemagogerna tonvis med likes för att hata XXL-chefen, så klart. Nedan min läsarkommentar:

Sparkad för ‘olämpliga synpunkter’ på sin privata facebook-sida? Det hade väl varit en sak om det handlat om olaglig uppvigling eller hatbrott. Det här är politiska åsikter som delas av väldigt många i det breda folklagret. Om än uttryckta på ett sätt som kan förtjäna kritik, så är det orimligt att det ska leda till avsked. Det visar hur eftergivet och känsligt näringslivet är för pk-etablissemangets påtryckningar. Mycket obehagligt, eftersom det gör opposition från dem som har plattformarna, finansiering och förmåga, närmast omöjlig. Liksom från deras anställda.

Det går an, som C. J. Love Almqvist skulle ha sagt.

Samtidigt talar sportens Johanna Frändén på twitter om hur hon längtar efter att miljörörelsen ska bli militant ‘på riktigt’. Och ‘SOM hon längtar efter våldsromantik.’ och hur världen ska tas över av en hemlig miljö-Illuminati-diktatur. Uttalanden som strider mot lag – från en människa med arbete framför kamera i skattefinansierad statlig television. Utan åtgärd.

Näringslivstoppar – ni måste fråga er om det är den här utvecklingen ni vill ha. Ni är sannolikt de enda som har möjlighet att vända utvecklingen. Frändén fick över 800 likes för sina uttalanden. Nästa steg är att man faktiskt också går från ord till handling – ingen säger ju emot. De som vill varken får eller vågar, för då är det tack och hej. Ynkligt. Fegt. Skrämmande.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://www.di.se/live/xxls-sverigechef-gar-pa-dagen-efter-han-mot-greta-thunberg/
https://twitter.com/juanitafranden/status/1131845720821161984
https://www.dn.se/ekonomi/xxl-chefen-fick-ga-efter-inlagg-om-greta-thunberg/
https://www.svd.se/greta-thunberg-hanas-pa-vdns-facebook

Publicerad Lämna en kommentar

Johanna Frändén längtar efter en militant miljörörelse. På riktigt.

Publicerat 26/5

Frändén på tv-sporten längtar tills miljörörelsen blir militant på riktigt. Under tiden kan hon ta en lång pausvila från tv-rutan. Utan lön, tack.
*
Vad skulle någon på facebook säga om jag påstod att jag ‘längtade efter att SD blev militanta på riktigt!’ och att det är ‘den enda våldsromantik jag hyser men SOM jag hyser den!’
*
Jag gissar att jag skulle bli avstängd på en kvart och åtalad för uppvigling. Mitt konto skulle försvinna. Eftersom det med stor sannolikhet också är ett lagbrott (uppvigling är straffbelagd) och definitivt ett brott mot fb-policy, så vore det ju heller inte helt oförtjänt.
*
Vad skulle min arbetsgivare säga? Om vi ponerar att jag jobbade i offentlig sektor skulle jag faktiskt riskera avsked. Jag skulle nästan var jag än arbetade bli utfryst och ansedd som ett självklart bevakningsobjekt för Säpo att hålla reda på. Och om jag jobbade inom media, särskilt då public service, så skulle man under alla förhållanden stänga av mig från arbeten framför kameran. Ganska snabbt skulle jag förstås också få klart för mig hur tvärt min karriär dött och hur oanställningsbar jag blivit.
*
Men. Nu är det ju inte jag som säger så. Ingen annan vit man heller. Och det är inte SD det gäller. Det är sportjournalisten Johanna Frändén. Och den rörelse hon längtar efter ska bli militant ‘på riktigt’ är så klart miljörörelsen, som hon antyder ju redan har militanta drag. Johanna inser själv att hon ‘håller på att radikaliseras’ och längtar efter att ett hemligt miljö-Illuminati ska ta över jorden. Och hon är en betydelsefull influencer; över 800 gillar hennes utkast.
*
Ordet ‘militant’ är definierat just som våldsbenägen, våldsdyrkande. Och om man ‘hyser så mycket våldsromantik’ som Johanna, så att man använder stora bokstäver, så måste det tolkas som man ser framför sig klimatskeptikerna dingla i lyktstolparna lite här och var, eller i alla fall att man i Kristallnattsliknande lynchmobbar far dra runt på stan för att med basebollträn göra upp med dem som kör stadsjeepar, eller som inte källsorterar ordentligt. Det är våldsromantik det. Och när sådana tankar väl fötts så brukar de snart övergå i handling, åtminstone om mobben är tillräckligt stor.
*
Att pk-människor börjar tala om våld är förstås djupt oroande. Man längtar både till mans och kvinns. Och det är ungefär lika accepterat att slänga ur sig sånt här, som att påstå att man curlar sina ungar. Det är ju för ett gott syfte, och visar hur fin man är som människa. Då går nästan vad som helst för sig. Vi ska inte tro att alla heller orkar vänta hur länge som helst på att få gå från ord till handling. En majoritet nu, som upplever sig riskera att förlora både makt och majoritet – den kan radikaliseras snabbt. Precis som Frändén själv så öppenhjärtigt medger.
*
Jag ska vara kort den här gången: jag vill inte se Johanna Frändén i rutan mer. Inte i AB:s spalter heller för den delen, men det kan jag göra mindre åt. Det viktiga är att skattefinansierad så kallad objektiv statstelevision inte betalar lön till människor som längtar efter att få göra diktatur av Sverige, vare sig det är en ny Hitler, Stalin eller Väder-Per man vill sätta på tronen.

XXL var snabba att sparka sin chef. Pöbelstämningen hann knappt ens uppstå.

Frändéns twittrande skedde vid nästan samma tidpunkt då XXL sparkade sin Sverigechef för att denne uttalat sig klumpigt på sin privata facebooksida avseende Greta Thunberg. Att det i det privata näringslivet alltså anses vara nödvändigt att straffa sina anställda när de gör sina politiska åsikter (till höger) offentligt kända är beklagligt för yttrandefriheten på alla sätt.

Att Aftonbladet låter en krönikör yttra sig på ett antidemokratiskt och våldsdyrkande vis är lika beklagligt, men av motsatt skäl: det visar ju inte alls att yttrandefriheten mår bra, när ett större tillåtande praktiseras avseende dem som med våld vill störta demokratin och dess frihetliga ideal, än för de demokratiska och frihetsvänliga krafterna själva.

Aftonbladet legitimerar en kraftig radikalisering av miljörörelsens mest fanatiska falang, när man låter Frändén sitta i orört bo. Man sätter inte stopp medan man har chansen. Just här, mellan våld och icke-våld har det alltid gått en mycket tydlig linje för den som är sann demokrat. Det borde det göra fortfarande.


Magnus Stenlund
Sunt Förnuft


PS. Det här är en ‘favorit i repris’ som fortfarande skaver. Jag är personligen skitsur på att Frändén inte ens prickats av AB och att det inte blivit liv och uppståndelse kring hennes stenkorkade uttalanden. När jag skrev om mina synpunkter om fröken ‘Juanita’, blev jag istället censurerad av tidningarnas moderatorer för läsarkommentaren. Hennes åsikter anses tydligen försvarbara, men inte nödvändigtvis så försvarbara att de bör delges svenska folket.

Vad vi tydligen alltså måste vara på det klara med är att svensk media inte alls är främmande för våld. Tvärtom. DS.

Publicerad Lämna en kommentar

Brottsligt miljardslöseri på Energimyndigheten – chefen slår ifrån sig…

Så var det dags igen. En politruk med rätt partibok, utsedd av regeringen och direkt från regeringskansliet till generaldirektörsposten på Energimyndigheten, slår ifrån sig och ’vet ingenting’ om brottsligt miljardslöseri i samband med långivning till ’klimatsmarta hus’. Robert Andrén, som han heter, lägger hela skulden på sin företrädare, men har i sin roll på regeringskansliet varit den rapporteringen gått till och som kunnat stoppa kulregnet om han velat eller brytt sig. Det har han inte, varför då kan man undra?

Ja, ett viktigt skäl är förstås att det handlar om heliga klimatpengar. Orden ’grön hållbarhet’ i en låneansökan öppnar dörrar som annars varit en solid betongvägg. Snällbedömningar är legio. Här är det, precis som i flyktingfrågor, hjärtat som styr. Då är det inte så noga. Här är det inte bortkastade miljarder som räknas, utan den goda tanken.
*
När Energimyndigheten bildades en gång på 90-talet så flyttades ca 120 tjänster från Stockholm till Eskilstuna. Detta var ett led i den statliga utlokaliseringsstrategin som skulle få hela Sverige att leva. Kostnaden för de konsumenter, vars intressen myndigheten fanns till för att bevaka var dock enorma. I princip alla kunniga medarbetare slutade och energibolagen har sedan dess kunnat sköta sin prissättning lite som de vill.
*
Nu har ansvaret för subventionerade lån avseende ’grön tillväxt’ och ’klimatsmart teknik’ lagts på denna redan från början dysfunktionella myndighet, och följderna har alltså inte låtit vänta på sig: ingen har haft koll på vart de utlånade pengarna gått. Enligt förre GD:n, Erik Brandsma – som givietvis inte heller anser sig ha något som helst ansvar – så har allt skett med regeringens goda minne, och man har ’redan från början varit medvetna om att det här varit en utmaning’. Vilket är detsamma som att säga att man har accepterat de lösa bolinerna. Amen.
*
Det finns de som inbillar sig att tjänstemannaansvar inte finns alls. Som en av läsarna påpekar så är det en missuppfattning. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år, BrB 20:1. Försvunna handlingar, bristande diarieföring och låntagare som inte betalar förefaller vara oaktsamt, minst sagt. När det dessutom handlar om miljardbelopp så bör brottet även kunna betraktas som grovt. I så fall kan man döma till upp till sex års fängelse.
*
Så hur blir det, JK? Kommer vi att få se ett åtal? Kommer trådarna till regeringen och ansvarigt statsråd som vanligt visa sig vara rena bredbanden, efter de inledande förnekandena? Och blir det då nya – och meningslösa – KU-förhör och misstroendevotum? Ska vi gissa? Partiboken räddar nog även dessa goda medlemmar. Den sittande skurkregimen har ju stöd av en visst grönt Lööf, en av de allra starkast troende i Grönkyrkan, och en som alltid ställer upp för regeringen när det blåser hårt.


Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

https://www.dn.se/nyheter/sverige/haveri-nar-myndighet-gav-halv-miljard-i-lan-till-gron-teknik/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/tidigare-generaldirektoren-slar-ifran-sig-vi-har-varit-tydliga/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-fick-inget-veta-om-de-misstankta-lagbrotten-pa-energimyndigheten/
https://lagen.nu/1962:700#K20