Publicerad 7 kommentarer

Vattenbrist? Nej, kapacitetsbrist i ledningarna. Vänj er! Orsak? Horder av ‘turister i Härjedalen’? Gissa en gång till.

VA-avgifterna måste dubblas till i snitt 16.000:- per hushåll. Vattenransonering hotar även vid normala svenska somrar. Obs: det är klimatets fel. Och sommarstugeägande stockholmares.

Artikeln i DI är en partsinlaga, kom ihåg det. Svenskt Vatten har fått textreklam för att torgföra sitt budskap, inte en enda kritisk fråga eller analys görs av svaren. Artikeln är skriven för att få acceptans för enorma höjningar av VA-avgifterna. Den är också skriven utan att på minsta sätt reflektera över vad som är de bakomliggande orsakerna till varför vi så plötsligt måste räkna med sådana höjningar. Att man i Härjedalen i år höjer VA-avgifterna med 10% menar man på Svenskt Vatten är ‘något som kommer bli vanligt framöver’. Hur man skapar acceptans för detta, det är det verkliga problemet och som DI:s reporter undrar över, samtidigt som artikeln förstås just är ett led i att bana väg för sådan.

Höga kommunalskatter och anslutningsavgifter med fem nollor bakom räcker liksom inte till.

Investeringsbehovet i VA är 39% större än vad man kostat på sig – i åratal.

Det viktigaste här är förstås att hitta förklaringar som gör att vi förstår – och helst skyller på oss själva, vi dummingar som gjort så att klimatet löper amok. Det är vårt fel! Eller varför inte ‘stockholmarnas’. Det gör inget om ortsborna knyter näven i byxfickan och mumlar några eder, när de betalar sin VA-räkning, som om tjugo år kommer att ha behöva dubblats till – i dagens penningvärde – ca 16.000:- per hushåll. De senaste åren har vi lagt 16 mdr/år på VA-nätet, men enligt Svenskt Vatten behövs det 22, 2 mdr, hela 39% mer alltså. Vi kan utgå ifrån att det sett ut ungefär så i 30 år, för varför skulle VA-taxorna annars behöva dubblas? Det kallas för eftersatt underhåll, och sådant är dessutom långt dyrare än om det sker vartefter behov uppstår, för att inte tala om att täcka upp för kostnaden för allt rent dricksvatten som bara rinner bort.

Dessutom och inte minst: Är det någon mer än jag som retoriskt frågar sig varför kommunalskatten inte räcker till? Och som kanske byggt ett hus och undrar om det inte var detta som anslutningsavgiften, ofta över 100 lax, var ämnad för?

Svenskt Vatten vill att vi vänjer oss vid och accepterar höjningar av VA-avgifterna med 10% per år. Och vi får gärna lägga skulden på inflyttade sommargäster från Stockholm.

Invandringen har ökat befolkningen med 43%. Ett samband?

När höjningen i Härjedalen motiveras med att ‘det byggs mycket i fjällen, huvudsakligen på grund av turismen’, så blir det nästan parodiskt. Sanningen är 1. att stora delar av ledningssystemen byggdes ut för ett halvsekel sedan, eller tidigare, och att man sedan dess inte ansett det vara av vikt att underhålla detta, 2. kommunerna har andra prioriteringar och använder skyhöga kommunalskatter åt att importera bidragstagare, 3. dessa bidragstagare behöver också vatten.

Självklart blir det brist i system som inte byggs ut i takt med befolkningsökningen. Invandringen har de senaste tre decennierna varit rekordstor, inte bara för Sverige, utan större än i något annat västland. Över 20% av befolkningen är idag född utanför landets gränser, nästan alla dessa har kommit hit under denna period. Ytterligare 10% av befolkningen är födda av föräldrar med sådan utländsk bakgrund – det innebär att befolkningen totalt är 43% större än den annars hade varit. Jämför gärna den siffran med Svenskt Vattens skattning av hur mycket större VA-avgiften måste bli: 39%. Kanske har Svenskt Vatten räknat ett par procent i underkant? Nu börjar hursomhelst denna massanhopning kräva sin tull även här. Systemen räcker inte till. Även de långsiktiga kostnaderna för invandringen måste betalas.

Palme och sosseriet: alla goda gåvors givare – men avskyr underhåll

Att sosseriet från Palme och framåt haft ett absolut minimum av intresse för att underhålla systemen är heller ingen slump. Urusla beslut för ekonomin har lett till lägre ekonomisk tillväxt, som tillsammans med en önskan om att fortsätta kunna låtsas vara alla goda gåvors givare, helt enkelt inte har räckt till för att utföra de långsiktiga investeringar som krävs. Sådana har kunnat skjutas på framtiden. Jag talade för några år sedan med en rörmokare som ofta var anlitad av kommunerna. Enligt honom så läcker ledningarna enorma kvantiteter pga uselt underhåll, endast de mest akuta lagningarna hade man råd att ta itu med.

Såsom med elen är det först när allt blir akut, som sanningen grävs fram.

Min artikel igår handlade om eftersatta elnät. Problem som dolts för svenska folket genom att förbjuda företag att expandera. Skulle företagen fått göra det, så hade elbristen för hushåll blivit akut långt tidigare. Men företagare är det ju ingen som bryr sig om när de ‘gnäller’. Den som undrar varför t ex byggnationerna i Täby blivit stillastående vet inte om att det beror på elbrist. Gissa sedan varför byggena blir dyra – och notan kommer förstås till slut serveras i form av högre hyra. Sådana restriktioner för näringslivet har, får jag veta bakvägen, existerat i flera år, utan att systemmedia velat reagera. Att DN gjorde det igår beror på att detta inte längre räcker till; hushållen i södra Sverige kommer ändå att drabbas, troligen redan i vinter, om man inte upphäver beslutet om att stänga Ringhals II.

Problemen med vattnet blev akuta 2018, med rekordvärmen. Men de hade kunnat bli värre 2019, för då var både grundvattennivåerna och situationen i vattenmagasinen lägre; den uteblivna värmen räddade oss från en brutal ransonering. Nu skriker alltså Svenskt Vatten äntligen till. Mitt i en sommar då grundvattennivåerna ändå har fyllts på de flesta håll, samtidigt som vädret hittills varit tämligen svalt.

Högre krav på säkerhet – ej nämnt av Svenskt Vatten

En kostnad slutligen som ingen nämner alls: säkerheten kring vattentäkterna är hotad. Föroreningar i dricksvattnet drabbade som ni kanske har läst en stad i Nordnorge för bara något halvår sedan, med mängder av sjuka som följd. Att det rör sig om avsiktligt sabotage ville man inte ens antyda, men det kan inte uteslutas  – påkostade säkerhetsanordningar måste därför komplettera investeringarna i vattenledningar. Den här typen av brottslighet var tidigare okänd. Liksom bombdåd i bostadshus. Liksom gruppvåldtäkter och förnedringsvåld i så stort antal att de inte hinner utredas, liksom grym misshandel och dödande av oskyldiga djur. Nej jag säger inte högt vad jag tror, det får ni räkna ut själva. Jag tror på en enda sak som jag kan uttrycka i skrift: läget är verkligen riktigt akut nu.

Utgå ifrån att man nästa gång skriker till när vi får ett par riktigt varma sommardagar. Då kommer hela haveriet kunna skyllas på klimathotet och Greta kommer få några helsidor till igen i DN, för att förklara för oss hur dumma vi är.

Magnus Stenlund Sunt Förnuft
Swish 070-763 97 02 Bg 591 56 40

7 reaktioner på “Vattenbrist? Nej, kapacitetsbrist i ledningarna. Vänj er! Orsak? Horder av ‘turister i Härjedalen’? Gissa en gång till.

 1. Landet är så misskött av odugliga politiker så man baxnar. För oss som förstår det, så gäller det att förbereda sig själv och sin familj på att var och en får sköta sitt vad gäller ekonomi, säkerhet mm.
  Lämna städerna om möjligt.
  Nästa sak som kommer bli problematiskt är livsmedelsförsörjningen. Hälften importeras. Vid en global kris kan vi bli utan en del av importen. Dessutom går vi mot ett kallare klimat med minskad produktion av allt dyrare livsmedel.

  Lyssna på Lars Bern i hans senaste intervju på Swebb TV. Han skräder inte med orden.

  1. Lösningen är att flytta till Japan, framtidssamhället, och försöka integrera sig med deras konstigheter. Vilket inte alls är lätt givet deras konstigheter och att de så sent som 1850 motvilligt tvingades integrera sig med omvärlden, vilket ännu 100 slog bakut. Så även om Japan är framtidens samhälle så är det inte vårt samhälle. Så vi har ingen lösning, alla svenskar kommer att fortsätta torteras ihjäl i eskalerande takt, helt utan att bjuda minsta motstånd eller ha någon tillflyktsort. Alla svenskar har ju kollektivt valt att få det så här. Så man ligger som man, och ens föräldrar, har bäddat för en.

 2. “Föroreningar i dricksvattnet drabbade som ni kanske har läst en stad i Nordnorge för bara något halvår sedan”
  Det var ikke i Nord-norge, det var på Vestlandet.
  https://no.wikipedia.org/wiki/Vannproblemene_p%C3%A5_Ask%C3%B8y_i_2019

 3. En viktig orsak till allt mer förorenat vatten är att skogsbruket planterar gran/contorta, samt kalhugger skogarna. Detsamma som skogsskövling. Dagens “gallringar” där virket tillsammans med stormfällen blir liggande är med tiden en grund för stora skogsbränder. Skogar skall markbrännas regelmässigt, typ minst 1 ggr per 5 år. Kalhuggning kräver tunga maskiner som kör sönder alven i markerna, där gran lagrat mängder av gifter. Dessa gifter spolas sedan med smältvatten och störtregn ner till vattendragen där dricksvattnet hämtas. Effekterna döljs genom att skylla på det urbana samhället.

  Genom att förbjuda gran/contorta, samt kalhuggning, samt påbjuda att skogsbruket enbart får plantera Tall och Ek/Ek-blandskog resp “Bläda” i skogarna, skulle skogsbränder närmast bli desarmerade. Tall/ek klarar markbränder och markerna skulle med tiden bli tomma på lättantändligt virke. Med skogarna stående så ökar grundvattenbildningen, stormskador minimeras, minskande översvämningar, med markbrända skogar återkommer de Skandinaviska skogarnas artrikedom (de rödlistade återkommer), och inte minst skulle skogsägarna tjäna 2-4 ggr mot idag.

  Samtidigt skulle förståss statens ekonomiska kontroll över skogsägarna minskas radikalt, och det är sannolikt där skorna klämmer!

  1. Zooma in på södra Norrland i Google Earth. Vad är de bruna fläckarna överallt? Varför möter man timmerlastbilar dygnet runt när man kör bil där?

   Vi har två miljöutmaningar i Sverige. Dödandet av Östersjön och den enorma kalhyggningen. (Utfiskningen är nog mycket värre än den utfiskningen, men den senare är helt vårt eget svenska problem.) Thunbergs så kallade “klimatutsläpp” är däremot inte något påtagligt problem alls.

   1. Utfiskningen är värre än kalhyggningen, ville jag skriva ovan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *