Publicerad 3 kommentarer

Elbrist i södra Sverige. Vänj er.

Elbrist.

Smaka på det ordet, i det land som en gång hade den billigaste elförsörjningen av alla länder, massor med vattenkraft och en väl utbyggd, kärnkraft, världens säkraste, stående på det svenska urberget.
Anledningarna är flera och går tillbaka på mängder av idiotiska beslut, det började faktiskt en gång med en utlokalisering av Energimyndigheten till Eskilstuna, av ‘arbetsmarknadspolitiska skäl’. Ingen kompetens följde med och EI blev ett rundningsmärke för elbolagen, som tagit övervinster och gjort lite hur man vill sedan dess. Något övergripande ansvar för elförsörjningen har ingen alls. Enligt regeringen alltså. Känns ni igen argumenten när det gäller Coronahanteringen? Det är ingen slump.

Elprissänkningar aviserade före valet, tas bort efter valet. Ersätts – med elprishöjningar!

Snällanställda offentliga upphandlare

Kraftnäten är undermåliga och skattehöjningar har lett till nedstängningar av icke politiskt korrekt energi. Hellre importerar vi kolkraft från Polen. Men inte ens det går ju, när man inte väljer kompetenta leverantörer. Vilket i sin tur beror på att Sverige snällanställer offentliga upphandlare, som är 100% prisfixerade och livrädda för att bli anklagade för partiskhet om de väljer en svensk leverantör (Asea) framför en utländsk. Franska Alstom lade ett skambud och man har tvingats till 19 senareläggningar av fullbordan av sydvästlänken, som skulle lösa elbristen. Projektet sjösattes 2011 och skulle vara klart 2014. Massor av dyra investeringar står också skinande blanka och oanvända klara sedan dess, men hittills har inte en enda kilowattimme levererats.

Givetvis är detta helt galet. Upphandlarna har begått fel som kostat Sverige och svenska skattebetalare mångmiljardbelopp. Men vi kan på goda grunder gissa att de var snällanställda.

Med mer upphandlingskompetens hade detta inte behövt hända; reglerna är visserligen snåriga, men om prisdumpning misstänks, så har man rätt att lägga budet åt sidan. Och kompetensfrågan ska alltid vägas in, om det finns en misstanke att leverans inte kan säkras, så är inte lägstabud heligt. Alstom hade vid budgivningen visat usel leveranssäkerhet i minst två liknande stora projekt. Att detta inte togs med i bedömningen är skandal.

Och som vanligt så finns det regler som gör det möjligt för beställaren att avbryta och handla upp igen, samt ersätta leverantören tillfälligt under tiden. Jämför gärna med hur staten agerade när det gäller Förbifart Stockholm. Ett avbrott där man inte ens hade ett alternativ färdigt, och vars driftstopp därför har kostat många hundra miljoner i ställkostnader – för andra gången.

DN är medskyldiga. Efter tre decenniers skönmålning av Mp

DN:s artikel är en veritabel krossning av myndighetshanteringen. Skånska konsumenter får nu betala 300 mkr i onödan, för att man tvingas paniköppna tidigare stängda verksamheter, och expanderande näringsidkare tvingas göra halt när elförsörjningen inte räcker till. Men DN nämner ju inte att man under tre decennier varit Miljöpartiets viktigaste språkrör (Eva Goes, Isabella Lövin och Daniel Helldén får ursäkta). Den här artikeln kunde lika gärna spy galla även på DN, som den nu gör på regeringen.

I det land som byggs av Stefan Löfven och hans tajta kolleger i miljöpartiet, så har kärnkraften beskattats så högt och reglerats med så orimligt höga (läs: löjeväckande och fullständigt onödiga) säkerhetskrav att den måste läggas ned; det går inte att ekonomiskt motivera det underhåll som skulle krävas för att driva detta vidare. Än mindre bygga nya. (Detsamma gäller förstås kol-, olje- och gaskraftverk – politisk korrekthet har kommit först, skatteintäkter sen och faktiskt elbehov på tredje plats i bästa fall).

Ett land fullt av eftersatt underhåll – en liten obehaglig parentes

Sverige har, oavsett regering, haft en enda totalt överordnad prioritering under tre decennier: att få hit fler bidragsinvandrare. Nu i nådens Coronadrabbade år 2020, så ställs saken på sin spets; hur ska detta finansieras? Det mullrar ute bland kommunerna, överfullt som det är och utan minsta hopp om att vi ska få de av bidrag hitlockade och totalt okunniga att börja göra nytta. Det bästa sättet att finansiera det här är förstås att inleda en utvandringspolitik. Men någon sådan var aldrig på bordet i regeringens överläggningar med oppositionen. S och Förhandlingar som ändå bröt samman. Mp vill inte ens stänga av kranen, eller sätta gränser – vi ska ha ännu mer av samma.

Och då är frågan hur ska detta då gå till? Vi har världens högsta skattetryck ca 44% av en BNP som inräknar den nolltillväxtskapande flyktingekonomin, helt driven av statliga subsidier. Exkluderas flyktingarna så kan skattetrycket skattas till 55%; det kan inte höjas mer. Till detta kommer att vi hade världens högsta faktiska pensionsålder redan före pensionsreformen, 64 år. Och vi är högst belånade i världen tillsammans med Japan.

Konungariket Sverige kan visserligen låna lite till, för skulderna sitter huvudsakligen hos hushållen och näringslivet. Men detta är förstås en chimär och ohållbart i längden. För vilket är värst, allt annat lika: en hög belåning som ligger på staten, eller en lika hög, som ligger på företag och individer? Det senare! Dels eftersom en hög belåning inom näringslivet innebär en allvarlig hämsko och konkurrensnackdel. Dels eftersom privata lån innebär högre kreditrisker (som kan katalysera konkurskedjor även bland bra företag) och därmed även betydligt högre räntekostnader.

Till detta kommer så ett eftersatt underhåll av all infrastruktur. Elnäten är bara ett exempel. Detsamma gäller VA-ledningar, beredskapslager, vägar och järnvägsspår. Och förstås bostäder; den nya efterfrågan tvingar våra barn att bo kvar hemma tills de är över 30 och äldreboenden får vi inga fler trots en kommande äldreboom – de byggs just nu istället om till flyktingförläggningar. Det gäller också personellt inom försvar, polis sjukvård och skola. De långa operationsköerna har efter Corona blivit mycket, mycket längre. De kommer sannolikt aldrig kunna betas av.

Coronastrategin tycks faktiskt vara svaret på hur regeringen tänker: “Inget annat fungerar! Att döda av tusentals kostnadskrävande pensionärer inom äldrevården är vår enda möjlighet, om vi ska få pengar att fortsätta den prioriterade importen av valboskap.” Nej, så kan det väl inte vara! Eller? Vilket annat logiskt svar finns tillgängligt?

Mp:s svårslagna rekord i inkonsekvens

Kärnkraftsnedläggningen är den mest orimliga av alla dumma energipolitiska beslut. För den har skett trots den total CO2-fria energin som miljöpartisterna påstår är så livsnödvändiga; “Annars går världen under!!!” säger Greta et consortes, men i nästa andetag är de ändå emot kärnkraft, liksom av princip. Mp är det parti som gärna upphöjer inkonsekvens och brist på logik till partistrategi, men är det ändå inte höjden att man ojar sig över att människan riskerar att ha problem med kärnbränsleavfall i flera tusen år, samtidigt som jorden ändå antas gå under inom tio?

Globala sociala medier drivs från serverhallar i Norrland – med skattefri ström

Löfvens sossar ligger dock inte långt efter (i bristen på logik). Elbristen i Sverige är nämligen även förklarad av att Sverige gör allt man kan för att locka de stora nätjättarna att placera sina gigantiska serverhallar här. Och billigt blir det därför att staten erbjuder skattefrihet på energin! De enorma rabatterna innebär bl a att Sverige alltså bidrar till att göra en skev konkurrenssituation än värre. Men också till att man på alla sätt kan ifrågasätta vad värdet för Sverige är, när vi får hit dessa bjässar. Plåtladorna är billiga och går snabbt att slå upp, utländsk arbetskraft är legio. Och skötsel och underhåll klarar en arbetsstyrka på typ 15 man. Jippi vad många arbetstillfällen man skapat!

Den politiska logiken – sossarnas utpressningskort mot fb

Nu drivs sossarna dock som vanligt av en annan logik, som förklarar det hela ganska väl. Det andra ‘säljargumentet’ man använt för att locka Google och Facebook är politisk stabilitet. När nätmedia (som undertecknad) gör vad den kan för att avslöja diverse obehagliga sanningar om vår kära skurkregim, så slår man bara en signal till Mark Zuckerberg och påpekar att det är facebooks uppgift att hjälpa till att stabilisera situationen. Annars kanske elpriset går upp även i norr…

En helt självgenererad elbrist. Som konsumenterna nu får betala för. Stort tack, Ers Högvälborna Inkompetensministrar, det kom ju inte direkt som en överraskning.


Magnus Stenlund Sunt Förnuft
Swish 070-763 97 02 Bg 591 56 40

Publicerad 2 kommentarer

‘Konvertit’? – nu ropar DN-vänstern efter ännu ett prejudikat som omöjliggör utvisning.

Om någon påstår sig ha konverterat från islam så är det är ett gott tecken på att vederbörande är på väg att assimileras eller åtminstone integreras in i det svenska samhället. Eller så är det en lögn. Om jag var handläggare på Migrationsverket, hur ska jag veta om detta är en rimlig grund för vederbörande att få asyl?

Snyfthistorien (DN:s version)

‘Muhammed’ är från Afghanistan. Enligt DN:s artikel kom han hit 2015. Han och hans familj, som försvann under flykten till Sverige, hade länge bott i Iran innan dess, i Afghanistan saknar han vänner. Enligt DN befarar han att han, på grund av familjeomständigheter, är eftersökt både i Iran och Afghanistan. Dessutom tillhör han folkgruppen hazarer, som har en historia av förföljelse och diskriminering i landet. Två utvisningsförsök görs 2017, men stoppas. Muhammed sitter inlåst på en av Migrationsverkets förvar under tiden, totalt i sex månader. Muhammeds trumfkort är uppenbarligen att han konverterat – från islam till ateism. För detta påstår han sig ha mottagit hot – många hot.

Vid det andra försöket att utvisa är det ett granskningsbeslut från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter som stoppar utvisningen. Någon av Muhammeds vänner har skrivit dit. Muhammed berättar om hur han gråtit, så väl av glädje, vid inställda utvisningsbeslut, som av rädsla och förtvivlan. Dock berättas ingenting om hans känsloreaktioner avseende familjen som försvann. Så långt in i artikeln dyker Daniel Carnestedt, Muhammeds juridiska ombud upp. Carnestedt är väldigt insatt i problematiken kring Migrationsverkets spretande praxis avseende konvertiter, och han är angelägen om att överrätten nu kommer med ett beslut – till Muhammeds fördel. Han hänvisar han till utlänningslagen som säger att en internationellt organs uppfattning att Sverige bryter mot sina konventionsåtaganden ska respekteras. Intressant nog med undantaget ifall grova brott har begåtts.

DN:s agendajournalistik – utelämnanden, vridningar och rena blålögner

Så långt DN. Jag har för mig själv skapat en lång kedja med ironiska citattecken, och de sitter där för att jag inte känner något förtroende alls för vad ‘Muhammed’ säger. Hur kan någon ens ha det? Muhammed hade uppenbarligen ingen asylrätt från början, det är både min och Migrationsverkets bedömning, och min gör jag eftersom han bodde i Iran sedan många år vid asyltillfället. Iran må ledas av en skurkregim, men krig eller annat elände som ger asylskäl saknas. Muhammed försökte alltså ljuga sig in, som så många andra afghaner, och uppge falsk bostadsort. Beskrivningen av resan till Sverige som en ‘flykt’, när det faktiskt går reguljära flygförbindelser bl a via Turkiet, ger ett löjeväckande intryck. Och att familjen ‘försvunnit’ på denna reguljära flygresa är förstås en lika skrattretande som uppenbar blålögn, särskilt eftersom snyftintervjun väljer att avstå från fler detaljer, och beskrivning av Muhammeds känslor kring detta – vilket man ju annars kryddat anrättningen med så mycket man bara orkat. Sedan kan vi misstänka att Muhammed lyckats stoppa utvisning på mindre acceptabla sätt, återigen eftersom DN inte nämner dem. Det räcker ju t ex att skrika och leva om, för att flygkaptenen ska vägra att ta med Muhammed. DN vill sedan påskina att någon ställt upp ‘som vän’ och skrivit till FN-kommittén, när det naturligtvis var hans av skattebetalarna avlönade advokat. Att Muhammed griper varje halmstrå är så pinsamt uppenbart. De påstådda hoten är hans egna uppgifter och ingenting styrker dem. DN vill att vi ska tro att hans folkstam, hazarerna är särskilt utsatta. De utgör 25% av befolkningen och det finns åtminstone en delstat där man har egen majoritet – och en kvinnlig guvernör. Där borde Muhammed vara säker. Detta uppmärksammades i en av läsarkommentarerna – som genast blev censurerad.

Migrationsverket: ständigt påpassade av vänstermedia – och med bevisbördan

Så vad ska Migverket tro? Muhammed har ljugit. Och vi vet att 75% av afghanerna som man undersökte medicinskt ljög om sin ålder (se tidigare artikel). Vi vet att lika många ljög, som Muhammed, om varifrån de kom. Och Muhammed skulle förstås kunna ändra sig och bli muhammedan igen, dagen efter att uppehållstillståndet gjorts permanent. Allt det här vet man. Man är alltså sannolikt lika klar över att Muhammeds historia är en skröna som du och jag är. Men att bevisa detta? Det är inte så lätt. Och bevisbördan? Ja, den verkar domstolarna tydligtvis inte lägga på den asylsökande. Det blir alltså Migverkets sak. Till stora kostnader och ofta utan framgång.

Sunt Förnuft 9/1-2020

Nyligen bestämde Hovrätten i Skåne/Blekinge (se tidigare artikel) att inte döma en man till utvisning, med motiveringen att han hade ett intyg som påstods vara från kriminella som hotat att döda honom om han skickades tillbaka till Irak. I det fallet bröt domstolen dels mot Flyktingkonventionens artikel 33 p.2 som säger att grova brottslingar alltid får skickas tillbaka, oavsett fara för dem. Dels mot sund bevisprövning; det fanns ingen på Migrationsverket som kontrollerat den befängda uppgiften – om att de kriminella antagonisterna skulle ha varit mannen behjälplig att få stanna kvar i Sverige – genom att vänligt nog skriva ned hotet på ett papper och skicka det till honom. Tydligen så ligger det på Migverket att göra, annars dömer domstolarna till medias och immigranternas fördel oavsett hur uppdiktade deras historier än förefaller.

Konvertitprejudikat är vad vänstern är ute efter

I det här fallet har Muhammed – enligt DN – inte begått brott. Så hur gör vi med konvertiter? Jag är den siste som vill förhindra mordhotade konvertiter att stanna i Sverige, de om några bör ju ha en plats här – men det måste ligga på dem att bevisa saken. Ligger inte bevisbördan på Muhammed, så förstår ju alla och envar att här finns goda möjligheter att skapa en praxis som gör det omöjligt att utvisa någon som påstår sig ha konverterat. Och därmed en strid ström av påstådda konverteringar. Och det är ju vad DN och Muhammeds advokat är ute efter.

Kanske borde vi överväga att börja med lögndetektor? Den som själv begär ett sådant och visar sig tala sanning bör få stanna, tycker jag. Resten åker ut. Detektorerna har förfinats mycket och enligt amerikanerna är de närmast ‘foolproof’. Men det kommer ju aldrig att hända. Nackdelen är förstås också att resultaten skulle ifrågasättas av MSM:s flyktingaktivister varje gång. Eller rättare sagt, i de förväntade bortåt 95% av fallen som visar lögn och asylavslag. Obs: nej detta är ingen fördom mot asylsökande specifikt, det är ett omdöme om hur människor generellt beter sig när de har mycket att vinna på en lögn och inget att förlora på den. När ska vänstern erkänna det? Svaret är förstås aldrig, för vänsterns ideologi bygger på lögn.

DN och deras läsare – ett kapitel för sig.

När Sven skriver något så här väl överensstämmande med DN:s åsiktsagenda så blir han naturligtvis inte censurerad pga avsaknad av källa eller för spekulation.

Jag kommenterade artikeln, väl medveten om att det viktigaste var att ta tillfället att föra fram vad som faktiskt står i Flyktingkonventionen, att vi har rätt att skicka bort grova brottslingar. Så jag låtsades svälja Muhammeds lögner. En viss Sven hade påstått att vi inte får skicka tillbaka någon, så jag svarade honom på det. Jag blev anklagad för lögn och min kommentar censurerades. Men när jag bifogade konventionen som källa lät man mig till slut stå kvar. Vilket inte hindrade att Sven – och givetvis en viss herr Lars Gröndahl i vanlig ordning – anklagade mig för lögn ändå, igen.

Lars Gröndahl hittar lögner i det han läser, men bara när han läser fel. Och Sven får återigen komma med ounderbyggda påståenden.

Detta för att jag skulle ha påstått att Muhammed begått brott. (Det gjorde jag alltså inte, men jag tog ett hypotetiskt fall, just för att få tillfälle att berätta om vad som stod i konventionen.) Och Sven menar nu att svensk lag skulle gå längre än Flyktingkonventionen (obs: ett viktigt medgivande som nog få svenskar skulle tycka var rimligt). Men är det så? Ni ser ju att i alla fall Utlänningslagen inte gör det, det skriver ju DN t o m själva om, som ett citat från Muhammeds advokat. Och jag har inte hittat något annat ställe heller. Det rör sig enligt min övertygelse istället om domstolsaktivistiskt skapad rättspraxis, i strid med lagtext eller i vart fall med dess innebörd – och uppenbarligen även med konventionens.

Flyktingkonventionen artikel 33

Flyktingkonventionen från 1951, artikel 33. Undantaget i punkt 2 – som vi inte tillämpar i Sverige.

Konsekvenser: några DN-läsare öppnar sina ögon. Andra stänger dem bara än mer beslutsamt.

Det kan vara bra att de här människorna nu har upplysts om det. Några DN-läsare kanske faktiskt drar öronen åt sig och inser hur det står till. Men många av dem är tyvärr som Sven och Lars Gröndahl. De väljer lögnen med öppna ögon.

Med två troll och DN Ifrågasätts moderatorer som domare.
Sven Lundberg, alltid lika rask att rycka ut till DN:s åsiktsagendas försvar. Att han påstår saker utan källa, det är inget som behöver censureras det. Och när han avslöjas så kan han lika obesvärat tillåta sig själv nya ounderbyggda påståenden. Lars Gröndahl, sossarnas betalda troll på DN Ifrågasätt. Två gånger läste han mig avsiktligt fel. Det handlar om att andra ska läsa honom och tro att jag skrivit något jag inte skrivit. Obs. den gröna bocken vid min kommentar. Det betyder att Lars/Sven försökt få bort den, men att Ifrågasätt inte lyckades hitta något fel med den.

Vi behöver ett veto – för dem som bor här

Ett prejudikat som ger alla konvertiter rätt att stanna skulle snabbt öka den s k flyktingströmmen. Den skulle utan vidare kunna öka till nivåer som är lika ohållbara som asylmottagningen var 2015. Tyvärr är detta inte något Migrationsöverdomstolen har rätt att ta med i sin bedömning. Men det har ju regering och riksdag. Så här kan det inte fortgå. En lagstiftning som inte är skalbar för alla behövande, som faktiskt med nuvarande regler har formell rätt att komma hit, är varken hållbar eller rättvis. Det finns 70 miljoner registrerade flyktingar och antalet växer trots alla asyler som ges. Det finns 1,5 miljoner särskilt prioriterade kvotflyktingar och Sverige tar emot överlägset flest av dem per capita. Men ändå är våra insatser som en piss i Nilen.

Sverige måste få rätt att säga nej till fler helt enkelt eftersom vårt samhälle inte klarar fler utan håller på att bryta samman. Och varför ska vi som redan gjort mest ha regler som är mer generösa än alla andras? Vi svenskar måste också ha en rätt att skydda oss själva, ett veto. Detta måste nu införas snarast. Oavsett om vår flyktingpolicy följer EU:s och FN:s konventioner och dekret eller om den är självpåtaget extra generös.

Jag brukar få sista ordet ändå. Detta var det ingen av herrarna som ansåg sig vilja svara på.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft